Burgers van de wijk Zonnehof in Duivendrecht bedonderd

Het is bekend dat bij bestemmingsplannen en ruimtelijk herordenen in gemeenten vaak veel mis gaat. Meestal gaat dit ten koste van mensen, woonachtig in het betreffende gebied.

Zo'n lot lijkt ook beschoren te zijn voor bewoners van de wijk Zonnehof in Duivendrecht.

Omdat de gemeente betreffende het centrumgebied Duivendrecht, het zogeheten Dorpsplein en de wijk Zonnehof, grootstedelijke verdichtingsplannen heeft, wordt voor deze locatie een apart ontwikkelingstraject uitgezet.

Hierbij twee plankaarten. Op de eerste is duidelijk te zien dat de witte locatie beduidend minder oppervlakte in beslag neemt dan die op de tweede plankaart. Neem even wat tijd.

Kwaadmakend en uiterst verontrustend is het feit dat plankaart 1 tot begin september 2008 als voorlichtingsmateriaal door Ouder-Amstel is gebruikt. Pas sinds kort is plankaart 2 in beeld gebracht.

Plankaart 1 is spoorloos.

Begin februari 2008 wordt het bestemmingsplan Duivendrecht 2007 aangenomen.

Anderhalve maand later volgt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Dorpshart Duivendrecht (Zie wit begrensde plekken op de plankaarten). Hoeveel waarde de tegenstem van de fractie van de VVD in de verdere ontwikkeling zal hebben/krijgen is afwachten. Vooralsnog zijn bewoners van Zonnehofflats wel hun groen en park kwijt.

Duivendrecht, 19 september 2008

Chris van der LindenDuivendrecht


Home