Werkverplichting? Arbeitseinsatz?

Een nieuw woord dat er zomaar weer insluipt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Iemand die niet werkt verplicht een andere om te gaan werken. Zo niet, geen uitkering!
Waar zijn we mee bezig mensen?
Zoals algemeen bekend is de ambtenaar bij uitstek degene die geen werk verricht dat hoeft ook niet want hij of zij heeft een ambtelijke functie en of er nu iets vandaag of morgen tot stand komt het zou deze ambtenaar een zorg zijn want zijn of haar salaris gaat toch gewoon door.
En deze on-mensen verplichten hun landgenoten tot iets waartoe ze zelf niet in staat zijn.
Kan het nog gekker?
Vandaag in de Volkskrant het kopje geen uitkering: dan snel aan het werk alsof het werkt en alsof dat een goedkeuring is voor onmenselijk gedrag.
Nog niet zo lang geleden in de tweede wereldoorlog, ja de tweede wereldoorlog want die hebben we nog lang niet verwerkt, werden mensen vanuit Nederland te werk gesteld in Duitsland en nu doen wij in ons eigen land met landgenoten hetzelfde, hoe zou U dit optreden benoemen? Samen werken, samen leven maw wie niet werkt mag niet leven of interpreteer ik het weer verkeerd? Arbeitseinsatz was het woord…
De ambtelijke bruinhemden beseffen nog steeds niet dat we in Nederland een recht op uitkering hebben; het is geen gunst! 10 % verdwijnt in de anonimiteit… oh interessant dat moeten we onderzoeken want misschien gaan ze wel in het criminele circuit… In de concentratiekampen werd ook volop geëxperimenteerd op mensen… het gaat gewoon door….
Waar komt deze onzin toch vandaan dat werken alleen zalig makend is?
Waarom is niet-werken profiteren?
Alsof zij die zogenaamd een baan hebben werken…
De duizenden ambtenaren vallen zo wie zo af en de resterende mensen met een baan? Die vervelen zich kapot… er zijn zelfs spookambtenaren in ons systeem mensen die geld ontvangen en niemand weet waar ze zijn of wat ze doen.. en dan de mensen met een baan? Zwijggeld krijgen ze….
Klokkenluiders? Ja, de echte klokkenluiders zitten in een caravan en die vieze priester uit Tilburg terroriseert met hulp van een rechter zijn omgeving…. Er zijn al genoeg voorzieningen zegt de minister!
Dan maar onze gal over de uitkeringsgerechtigden uitstorten dat is toch een minderwaardige soort… de nieuwe Joden….
Bijltjes dag, ik roep op tot bijltjes dag!
Alle mensen die hun anti-sociale gevoelens omzetten in anti-sociaal gedrag besmeuren met pek en veren!
Te beginnen met de regering, de wethouders en de ambtenaren
En dan opnieuw beginnen
En steeds weer opruimen die handel
Consideratie?
Nee; oog om oog, tand om tand!
Het zijn geen mensen het zijn apparaten…

Jan van ZuchtelenDie Tabelle wurde erstellt nach. "Der Arbeitseinsatz im Großdeutschen Reich" Nr. 10 vom 31. Oktober 1944 und Nr. 11/12 vom 30. Dezember 1944 (siehe gegenüberliegende Seite). Die Kriegsgefangenen-Zahlen stellen den Stand vom 15. August 1944 dar. Die Zivilarbeiter-Zahlen den Stand vom 30. September 1944.

This entrance gate to Auschwitz reads "Work will make you free."

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM):

Art. 4.1: Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
Art. 4.2: Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
Art. 4 verbiedt 'verplichte arbeid', zowel met als zonder loon.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Art. 23.1: Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Verplicht 'vrijwilligerswerk' en 'werken met behoud van uitkering' zijn geen 'vrije keuze van beroep'.
Art. 23.2: Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Bij ´werken met behoud van uitkering' is hiervan geen sprake. Een uitkering is geen loon in ruil voor verplichte arbeid; arbeidsovereenkomst en CAO ontbreken.