Home
Unbedingtes Grundeinkommen of het basisinkomen dat niet gekoppeld is aan arbeid.


Terwijl wij in Nederland ons zorgen maken over bonussen en de pensioengerechtigde leeftijd, discussieert men in Duitsland al tijden over een unbedingtes Grundeinkommen. Ook in Zwitserland en Oostenrijk en in Brazilië wordt deze discussie gevoerd. In Brazilië zijn er al aanzetten van terug te vinden in de grondwet.
Ieder mens heeft in deze benadering het recht op een basis-inkomen waarvan hij of zij leven kan. En dat als recht en niet gekoppeld aan een arbeidsdwang zoals dat in de meeste landen nog het geval is.
Dit model of deze benadering heeft zeer vele voordelen. De arbeidskosten worden lager want er is al een basaal niveau waarvan uitgegaan wordt. Dit biedt ook de ondernemers voordelen. Het vervangen van werknemers wordt daardoor eenvoudiger omdat door ontslag niet direct de levensexistentie van de betrokkene op het spel staat. Ook het ontslagnemen of het veranderen van baan wordt eenvoudiger om dezelfde reden.
Daarnaast en dat is misschien nog belangrijker kunnen mensen weer pogingen doen om met elkaar iets te ondernemen in de sociaal-culturele sfeer.
Zorgtaken kunnen weer eenvoudiger opgenomen worden.
We kunnen weer onze eigen cultuur gaan opbouwen.
Tevens verlost deze aanpak ons van het gemanipuleer van bovenaf. Tegenwoordig worden mensen door ondeskundigen gedwongen weer aan het werk te gaan, zo niet dan volgen er sancties. Zeer onwenselijke verhoudingen maar nu nog aan de orde van de dag.
Het basis-inkomen is ook aan de tijd.
We moeten niet vergeten dat als grote groepen in de knel komen er onvoorspelbare zaken gaan gebeuren. De massa's gaan bewegen en wat er dan uitkomt je houdt je hart vast.
Het gaat hier ook om menswaardigheid. Als je in je bestaan verzekerd bent dan kan er vanuit vrijheid gehandeld worden. Dan word je bv niet gedwongen iets te doen waar je eigenlijk niet achter kunt staan en dit heeft een zuiverende werking op nationale en internationale verhoudingen. Enorme daling van de criminaliteit.
En in wezen hebben we een dergelijke situatie al zelf gecreeerd alleen is het nu nog zo dat als je een sociale uitkering hebt dat je dan eigenlijk een minderwaardig mens bent, want alleen als je een baan hebt tel je mee.
Maar we hebben gezien dat het hebben van een baan geen garantie is voor oprechtheid misschien eerder het tegendeel kijk naar de banken hoe corrupt ze de laatste jaren gehandeld hebben en aan de basis staan van de grote crisis die nu over ons heenkomt. Maar ook al hebben deze banken aantoonbaar gefaald toch krijgen ze zonder slag of stoot miljarden van de overheid. Dit alles staat in schril contrast als je als uitkeringsgerechtigde bij de gemeente aanklopt om schuldsanering en dan gaat het om 10.000 euro en dan moet je je tot op het bot verantwoorden. 30 tot 40 a4 tjes inleveren waarvan 80 % met gegevens die de gemeente al heeft. En dacht je dat de banken 1 letter op papier hebben moeten zetten om zich te verantwoorden?
Deze verhoudingen en uitwassen moeten daadkrachtig aangepakt worden en dat kan door het basis-inkomen. Een door de overheid gegarandeerd basis-inkomen dat maakt de verhoudingen beter beheersbaar en verhoogt de levenskwaliteit van de mens want de mens is bedoeld om als vrij wezen zijn weg door het leven te vinden en niet als arbeidsslaaf.