Franklin Delano Lafour
Boek/Buch: Transfiguratie/Transfiguration
Interview en voordracht:
https://maastrichtmoetjehoren.blogspot.nl/2011/10/transfiguratie.html
ISBN: 978-3-8372-0983-9
VoorwoordMet het creëren van zijn Oratorium Transfiguratie is Franklin Delano Lafour gaan staan in de oude traditie van de geschriften, die geschreven zijn na de afsluiting van het Oude Testament en in de traditie van de schrijvers van de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament, de zogenaamde 'verborgen' boeken. Dat betekent dat hij, staande in ons eigen tijdsgewricht en aanvoelend wat er nu speelt en leeft onder mensen, werd geïnspireerd tot het opnieuw verwoorden van een eeuwenoud verhaal. Het verhaal van de Schepping, van de breuk tussen God en mens, het verhaal van de herkomst van het kwaad en de oorsprong van het goede, van redding en van verlossing. Het verhaal van het herstel van de mens in al zijn waardigheid. Het is een creatie, die zich ontwikkelt langs de wegen van de poëzie en in deze taalvorm zijn nieuwe verwoording vindt en tot ons komt.

Poëzie is de taal van het hart. Taal die, gecondenseerd en verdicht in beeld en metafoor, juist als gedicht gedacht en ervaren wil worden. Dat is de waarde en de kracht en tegelijk
ook de grote kwaliteit van dit werk. En dat is ook de kracht en de kwaliteit van de meesterlijke vertaling in het Duits, die vanuit een intensieve samenspraak met Richard Michael Pummer equivalent gecreëerd werd. Want dit Oratorium prikkelt ons niet alleen tot denken. Het zet ons vooral aan tot luisteren en tot schouwen, met oog, oor en hart. Het laat ons zien hoe wonderlijk de Weg van God met ons mensen wil zijn. Het toont ons het visioen van de glorie waartoe we geroepen zijn: Beeld te zijn en deel te worden van de levende God. Eén, niet verdeeld in ons zelf.

Ik wens dit Oratorium dan ook van ganser harte een wijde verspreiding en spreek de hoop uit, dat veel mensen het mogen lezen en horen en zich erdoor mogen laten inspireren. En ik dank Franklin dat hij ons in deze inspiratie zo intens wil laten delen.


Gulpen, 1 Mei 2011

Jo Beckers