Suriname Dossier
Home
De meeste bedreigde man van Suriname 2 0kt 2007

Decembermoorden  5 april 2008


Proces tegen Bouterse hervat de Volkskrant 13 juni 2008

Krantenberichten september 2008

Bouterse niet bij hervatting proces van 23 januari volgende proces op 20 februari 2009

Waar komt de meester nu weer mee? de Volkskrant van 23 januari 2009

In de tijd dat Bouterse er was, werden er 5 mensen gedood, de Volkskrant 24 januari 2009

Bouterse maakt zich nog niet druk om "dat ding" door Stieven Ramdharie de Volkskrant 27 januari 2009

Bouterse is parlementszetel kwijt door Stieven Ramdharie in de Volkskrant van 29 januari 2009

Bouterse wil het nog een keer proberen door Stieven Ramdharie in de Volkskrant van 4 september 2009

De vijftien slachtoffers
John Baboeram, advocaat
Bram Behr, journalist
Cyrill Daal, vakbondsleider
Kenneth Gonçalves, advocaat
Eddy Hoost, advocaat
André Kamperveen, journalist, oud-minister
Gerard Leckie, universitair docent
Sugrim Oemrawsingh, universitair docent
Lesley Rahman, journalist
Surendre Rambocus, militair
Harold Riedewald, advocaat
Jiwansingh Sheombar, militair
Jozef Slagveer, journalist
Robby Sohansingh, zakenman
Frank Wijngaarde, journalist (met Nederlandse nationaliteit)
De groeten aan de koningin
Gado sabi san a du, a no gi asi tutu .

( Letterlijke vertaling : God wist wat hij deed, toen hij het paard geen horens gaf .)

Wees tevreden met wat je hebt.
Opo kondreman oen opo!
Sranan gron e kari oen
Wans ope tata komopo
Wi moe seti kondre boen
Stre de f'stre wi no sa frede
Gado de wi fesi man
Eri libi te na dede
Wi sa feti gi Sranan.

God zij met ons Suriname
Hij verhef ons heerlijk land
Hoe wij hier ook samen kwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand
Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij.Commentaar

De interviewer gaat nogal tekeer tegen Jomanda, typisch een voorbeeld van hokjesgeest. Wat voor de een heilzaam is hoeft voor de ander nog niet heilzaam te zijn. De schrijfster van het boek is genuanceerder hoewel ze verwijst naar de farmaceutische industrie. De vooronderstelling is dat de farmacheutische industrie het werk van mensenhanden kan vervangen en dat is een misvatting, ieder mens is uniek en welk geneesmiddel men ook voorschrijft het dient toegspitst te zijn op deze individuele persoon. En dat kan natuurlijk nooit via een vastgelegde procedure die uitmondt in een pil.
De farnaceutische industrie vergeet de menselijke factor en de menselijke deskundigheid om de verhoudingen tussen de verschillende substanties zo samen te stellen, dat het voor dit individuele geval ook klopt en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen!
Ze doen dat om de illusie in stand te houden dat wat voor 1 mens geldt dat dat ook voor anderen zo zou zijn en dat is een leugen.
Wat voor de een een zegen is kan voor de ander een ramp zijn.
Los van deze stekeligheden is het interview een prachtig dokument van het wonder dat zich in het surinaamse bos heeft voltrokken en een jonge jongen zijn leven teruggegeven heeft.Suriname
Het is lastig als Nederlanders zich met Suriname bemoeien want wij Nederlanders hebben ook een besmet verleden. Wij hebben vuile handen gemaakt en ik denk dat al het onrecht dat wij Suriname hebben aangedaan, dat dat nog niet recht gezet is en daarom hebben wij als Nederland een verplichting aan Suriname om materieel en immaterieel dit land te steunen. En niet om er daarmee af te zijn. Ik vermoed dat er een lotsverbondenheid tussen ons land en Suriname is en dat deze verbondenheid in de toekomst voor beide landen zaken op gaat leveren die we nu nog niet kunnen vermoeden.
Nederland heeft in haar geschiedenis ook veel strijd geleverd om onafhankelijkheid en daarbij zijn ook honderden en duizenden doden gevallen dat wil niet zeggen dat wij nu met wat we nu weten de ogen moeten sluiten voor wat er zich in Suriname heeft afgespeeld maar... is het niet voor alle partijen beter dat we net zoals in Zuid Afrika gebeurd is na de val van het apartheidregime een soort waarheidsvinding opstarten.
Voor iedereen is van belang te weten wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is en wie verantwoordelijk is het veroordelen lijkt mij hieraan ondergeschikt. Want de zaak is natuurlijk doodsimpel het gaat hier om een uit de hand gelopen machtsspel en de eerste slachtoffers zijn altijd de meer geschoolden omdat dat lastige pottekijkers zijn. In Nederland had men hier vroeger een goede en nette oplossing voor men stuurde deze pottekijkers als missionaris naar de zwartjes in Afrika.
Suriname is zeer rijk aan natuurlijke hulpbronnen en wordt op grond daarvan wel als zeventiende land op de lijst van rijkste landen geplaatst. De natuurlijke hulpbronnen omvatten onder andere hout, bauxiet, goud en porseleinaarde (kaolien). Ook bevinden er zich kleine hoeveelheden nikkel, koper, platina en ijzererts.
De belangrijkste pijler van de Surinaamse economie is de winning van bauxiet door Suralco en Billiton bij het plaatsje Moengo, niet ver van Albina. Van de Surinaamse export komt 70 procent op rekening van het bauxiet. Aanverwante industrie: aluinaardefabriek en aluminiumsmelterij (Billiton en Alcoa). Ten zuiden van Paramaribo is door de aanleg van een stuwdam in de rivier de Suriname het Prof. Dr. Ir. W.J. van Blommesteinmeer ontstaan; een waterkrachtcentrale gevoed door het meer, levert elektriciteit, onder meer voor de productie van aluminium. Bouwonderneming: Alcoa.
Andere takken van de economie zijn landbouw en visserij, houtwinning (Bruynzeel) en handel. Landbouwproducten: rijst, bacoven (bananen), palmpitten, kokosnoten, pinda's, rundvlees, kippen, bosproducten, garnalen.
Export: onder meer rijst, garnalen, bacoven en palmolie.
Import: Consumptiegoederen, olieproducten, voedingsmiddelen, katoen, productiemiddelen.
Munteenheid: de Surinaamse dollar (=100 cent); code: SRD. Per 1 januari 2004 is de Surinaamse gulden als munteenheid vervangen door de Surinaamse dollar. De nominale waarde werd daarmee met een factor duizend verkleind. Duizend Surinaamse guldens is dus 1 Surinaamse dollar geworden. Een eigenaardig bijeffect is dat het oude muntgeld, dat door de devaluatie niet meer werd gebruikt, opeens het duizendvoudige waard is geworden.
Onderwijs

Gratis en verplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 93% van de totale bevolking kan lezen en schrijven. Suriname heeft sinds 1967 een universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Een probleem is het chronisch tekort aan onderwijzend personeel, geld en middelen. Dit geldt vooral voor scholen in het binnenland.
Suriname wordt wel als een van de verwantschapslanden van Nederland beschouwd.
Nieuw kaartje met dank aan Ruud