De staat en haar burgers

Wat is de rol van de politiek?


Een staat is een rechtseenheid binnen andere rechtseenheden.
Zolang er geen overkoepelende rechtseenheid is zijn de staten grotendeels autonoom. Grotendeels omdat die autonomie ingeperkt wordt door internationale verdragen.
Sinds de vorming van de EU is Nederland vrijwel haar autonomie verloren.
Hoewel het gaat om een economische unie heeft Nederland haar politieke autonomie grotendeels verloren: de wetgeving komt uit Brussel.
Dit is een bedenkelijk ontwikkeling omdat zoals we aan de vluchtelingencrisis kunnen zien er geen politieke besluitvorming binnen Europa bestaat.
Tony Blair zei het al: Europa moet eerst een politieke unie vormen waarin er overeenstemming is over de sociale problemen en dan pas een economische unie. Nu heb ik niet veel met Blair vanwege zijn Irak politiek maar dit had hij wel heel scherp gezien. Vandaar ook dat Engeland aan de zijlijn staat, zij willen economisch onafhankelijk blijven, maar intussen snoepen ze wel mee en politiek laten ze het afweten.
Europa is politiek stuurloos en toch zijn wij afhankelijk van wetgeving uit Brussel. Wat stelt die wetgeving dan voor? Inhoudelijk niets.
Wij hebben niets meer te willen en de vorm wordt ons opgedrongen hetgeen af te lezen is aan de verregaande politieke bemoeienis met het fenomeen Zwarte Piet. Waar blijft onze culturele vrijheid als Nederlanders?
En zo zijn wij nu dus willoos gemaakt en is de schreeuw van Wilders om ons Volk te redden een gehoorde kreet.
En nu heb ik niet veel met Wilders omdat de PVV een bedenksel is van Bolkestein om de VVD meer ruimte op rechts te geven en dat is gelukt. De PVV doet er feitelijk niet toe het is meer een middel tot.

Waar komt de staat vandaan? Was hij/zij er altijd?
Neen, in vroegere tijden leefden er mensen en die deden maar wat.
Het hoofddoel van die mensen was in leven te blijven en vooral niet ziek te worden.

Naarmate er meer mensen kwamen en de welvaart toenam ontstond als vanzelf de behoefte die welvaart zeker te stellen en mogelijkerwijs te vergroten.

Niets is menselijker dan meer. Zelfs als zorgverzekeraars miljarden winst maken is het heel gewoon de premies voor de burgers te verhogen.

En zo ontstonden er machtseenheden of groeperingen die al werkend en veroverend die macht gingen uitbreiden.

De drang om de hele wereld te veroveren is van alle tijden Alexandere de Grote, de Romeinen, Frankrijk met Napoleon, de Spanjaarden, de Duitsers en nu? Kijk nu maar naar Amerika. Daar waar zij zich steeds verzet hebben tegen het communisme als werelddominantie doen zij het nu zelf.

Maar groter en meer vraagt om organisatie en intelligentie.

Om leiderschap.

En zo ontstonden er stamhoofden en later koningen en keizers en zelfs pausen.

Allemaal instituties om de macht te controleren, hoewel binnen de geloofsgroepen het adagium was: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

Het gevaar van deze ontwikkeling is dat de aandacht niet meer naar binnen gericht is dus naar het welzijn van de leden binnen de groep maar naar buiten toe gericht is op het veroveren van meer macht.

En daar zitten we nu middenin.

Als we naar Nederland kijken is de politiek niet meer geïnteresseerd in het welzijn van haar burgers maar zijn ze alleen nog maar geïnteresseerd in het vergroten van de macht. En het vergroten van de macht gaat heel eenvoudig: je sluit vriendschap met de grote broer Amerika. En die grote broer gaat je vertellen wat goed voor je is of wat goed voor ISIS is?

En binnen heel korte tijd zit je dan tot je oren in de shit.
Kijk naar onze zorg, pure commercie, pure discriminatie en pure onderdrukking. Artsen worden al als potentiele boeven benaderd. Ziek zijn is een schadepost.

De Darwin samenleving is geboren en wordt dan eufemistisch participatie samenleving genoemd alsof het iets nieuws is alsof het vooruitgang is. De achteruitgang wordt als vooruitgang verdedigd.

Er is geen visie meer er is alleen nog machtsoverdracht gaande en de burgers worden uitgeleverd aan machten die de politici zelf al niet meer onder controle hebben.

Het is een dieptepunt en dat is wel duidelijk.
Maar hoe nu verder?

In The Lord of the Rings is het centrale thema de strijd om het midden, de menselijke waardigheid en daar zitten we nu middenin.
Laten we ons meevoeren door beestachtige machten die alleen maar oog hebben voor geld? Die spreken over zorginkopen en geen zorg leveren? Of willen wij het roer weer in eigen handen nemen?

Wij burgers dienen de claim op de inhoud te leggen en die op te eisen.
Geld heeft geen kwaliteitsbewustzijn, burgers wel.
Het geld spreekt er wel over maar dat is misleiding. Wie bepaalt de kwaliteit dan? Een zorgverzekeraar dat in wezen een boekhoudkantoor is?

Wetten zijn niet eenduidig en geven geen rechten aan de burgers.
Burgers dienen rechten te krijgen en daarom moeten wij die rechten ook opeisen. De overheid heeft allang laten zien geen oog voor het welzijn van de burgers te hebben dus moeten wij dat zelf oppakken.

De overheid is ook niet betrouwbaar vandaar dat er een rechter in Nederland is die de burgers tegen de willekeur van de overheid dient te beschermen.

Hoe krijgen de burgers de claim op de inhoud weer terug?
Weer terug?
Ja, omdat in de fasen dat er nog geen overheid was het heel normaal was dat je zelf over de inhoud van je leven ging en dat is van ons afgepakt of we hebben het van ons laten afpakken omdat we hoopten dat er voor ons gezorgd zou worden? Misgegokt en nu zitten we op de blaren.

Maar zoals de Berlijns muur ineens viel, zo kunnen wij burgers die inhoud ook weer terugpakken door de overheid terug te slaan in haar hok.

Wordt vervolgd


Hoe slaan we een op drift geslagen overheid weer in haar hok?

Daar hebben we in Nederland zolang we nog uitgaan van een rechtsstatelijk principe, de rechter voor: de bestuursrechter en de strafrechter.

Het betekent dat we onafhankelijke rechters moeten hebben, rechters die niet op de schoot van het OM (=politiek) zitten.

Massaal dienen burgers dus naar de rechter te stappen, hetgeen ook in toenemende mate gebeurt tot zorg van de nationale ombudsman.

De sluwe overheid dit voorziende probeert juist nu rechtbanken te sluiten en griffiegelden te verhogen zodat het recht voor de burger minder toegankelijk wordt. Deze overheid vergeet dat het hinderen van de rechtsgang strafbaar is.

Zo is het onvoorstelbaar dat er griffiegelden geheven worden, volkomen overbodig en alleen maar ingevoerd om de tsunami te keren. Strafbaar dus.

Je hoort er niemand over: politici zwijgen rechters zwijgen juristen zwijgen, allemaal bang voor hun eigen hachje en daar is een rechtsstaat natuurlijk niet op gebouwd.

Een fraudewet wordt ingevoerd en een wet Mulder allemaal aantastingen van die zelfde rechtsstaat en de politiestaat bevorderend. Zonder tussenkomst van de rechter bestraft worden, opgepakt worden voor een verkeersboete en dan anaal gefouilleerd worden! Wie horen wij hier over? Niemand huichelaars!

Een formulier niet goed ingevuld hebbend, een boete.

De burgers zijn allemaal verdachten geworden en dat terwijl de staat weet dat haar medewerkers ic de ambtenaren mede verantwoordelijk zijn voor de meeste fraudes. Maar die worden nooit aangepakt die club is heilig in Nederland.

Zwartrijders ook al zo'n ernstig probleem voor de overheid miljoenen worden uitgegeven om poortjes en hekjes te plaatsten en de reizigers als vee te behandelen om een paar zwartrijders te traceren. Hoe zot kun je het maken. Als het geld voor de poortjes en hekjes aan de zwartrijders gegeven wordt dan houd je nog geld over! Als we dan economisch moeten denken, denk dan ook economisch!
Massaal naar de rechter en laat je niet alleen maar naar de bestuursrechter sturen daar heb je inhoudelijk niets aan op naar de strafrechter dus want het onthouden van voorzieningen is een misdaad.

Maar…..

Juist een run op de rechtbanken is dat nu de oplossing?
Nee, het is een signaal dat er iets fundamenteel fout zit met onze staatsinrichting.


En dat wij als burgers de staat tot de orde kunnen roepen blijkt uit deze rechtzaak

https://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/20-09-2015/VPWON_1232887

van Urgenda tegen staat over de uitstoot van broeikasgassen.


Lees verder het boek van de Belg  Paul Verhaeghe  Autoriteit

En het boekje Tussen Burger en Gemeente voor het alternatief