Martin Schenkels


 Geen rechten
 Onze Grondwet
 Windenergie valt tegen
 Geld en techniek vernietigt alsmaar meer banen

 Boek van Martin Schenkels:
 Een nieuwe samenleving op coöperatieve grondslag