De SP van Jan Marijnissen en de afdrachten volgens ter Horst.

De SP en vooral Jan Marijnissen is in rep en roer omdat minister ter Horst af wil van directe storting van salarissen in de partijkas van de SP.
De salarissen zijn bedoeld voor mensen die namens de SP in gemeenteraden, cq de kamer zitten.
Nu lijkt het zo eenvoudig wij, de SP hebben afgesproken dat die gelden naar de partijkas gaan en dan wordt er vanuit de partijkas een soort zakgeld op de rekening van de betreffende functionaris gestort. Wat is hier mis mee?
Iedereen is het er toch mee eens wat zeur je nou?
Volgens Jan Marijnissen zouden er zelfs zes wetten aangepast dienen te worden om dit te verbieden.
Nou geloof me er dient geen enkele wet aangepast te worden want het is gewoon ongepast wat er gebeurt en zelfs onwettig en ik begrijp niets van die burgemeesters die maar zo meegaan in deze onzin.
De salarissen dienen betaald te worden aan degene die ze verdienen. De bewindslieden werken voor het rijk en niet voor de partij. Ze werken wel namens de partij.
Dus de SP is hier niet verkeerd bezig en het gaat ook helemaal niet om zakkenvullen maar degene die de salarissen uitbetalen dienen door de minister op het matje geroepen te worden en dan zijn er geen wetswijzigingen nodig.
En hoe zit het dan met de afdrachten?
Iedere partij is vrij, om binnen de grenzen van de wet de zaken zo te regelen als men dunkt dat het goed is en zo krijgen we dan ook de verschillen en dat is toch maar goed ook anders zouden we in een land van robots en klonen terechtkomen.
Dus als de SP-ers onderling afspreken een gedeelte van het salaris in de partijkas te storten dan is daar niets mis mee. Let wel een gedeelte want om nu je hele salaris in de partijkas te storten lijkt mij niet erg verstandig want je hebt meestal ook verplichtingen zoals gas water licht en als je een gezin hebt aan je gezin en het is wettelijk ook niet toegestaan je hele inkomen weg te schenken als er anderen van afhankelijk zijn.
En we willen toch ook niet dat de SP een soort Stalinistische houding gaat aannemen van wet is wet en regel is regel? of is dit wel de bedoeling? We zien het aan het lid dat in de WAO zit en door zijn afdracht in de financiële moeilijkheden komt zonder dat de partij hem tegemoet komt dat kan mi. niet je moet altijd rekening houden met individuele omstandigheden.
Nu is dit een meer lastige manier om te organiseren en bij te houden, dat begrijp ik ook wel, maar om daarvoor iemands verantwoordelijkheid af te nemen is voor mij een niet te nemen bocht en hoewel ik nu nog lid ben van de SP is dit toch wel een reden als dit niet anders geregeld wordt door Jan Marijnissen en de partij, om mijn lidmaatschap op te zeggen.

Jan van Zuchtelen
Nu gaat mij het uit de partij stappen wel wat ver. Waar gehakt wordt vallen spaanders en men moet iedereen de tijd geven om tot andere inzichten te komen.....

Kreeg ook een antwoord van de partij:


Beste Jan,

Het is goed om te horen dat u de achtergrond van onze afdrachtregeling begrijpt en ondersteunt. Eigenlijk zijn we er dan al wel uit met elkaar namelijk.
U specifieke vraag betreft of het niet mogelijk is om de volksvertegenwoordiger het bedrag te laten ontvangen waarna zij een deel storten in de partijkas.
Dit was tot voor kort het geval. Echter hebben wij deze regeling bij partijraadsbesluit gewijzigd. Dit met name omdat vele raadsleden aangaven veel moeite te hebben met de vele en ingewikkelde administratie (en bijv belastingzaken) die daarbij kwam kijken. Onze landelijke penningmeester had haar handen vol aan het begeleiden van hen bij het afhandelen hiervan.
De huidige regeling is gemakkelijker en maakt een en ander inzichtelijker. Helaas kan niet voorkomen worden dat er zeer sporadisch leden zijn die de afspraak schenden en andere afspraken maakt met gemeente of provincie. Dit zal tot onze spijt altijd mogelijk blijven, echter natuurlijk niet zonder consequenties voor het SP vertegenwoordigerschap. Gelukkig is het aantal SP volksvertegenwoordigers dat problemen heeft met de afdrachtregeling zo klein, dat we ons er geenszins zorgen over hoeven te maken.
Hopelijk heb ik hiermee uw vraag naar tevredenheid beantwoord.
Hartelijke groet,Nu weet ik niet of we het echt eens zijn met elkaar....
2 zaken spelen (op zijn minst):
a de verantwoordelijkheid van de uitbetaler
b de verantwoordelijkheid van de partij
c de verantwoordelijkheid van het partijlid dat het geld verdient

Nu vind ik de redenering dat iets makkelijker is en daarom doen we het maar zo, uit den boze: het is een teken van luiheid en het afschuiven van verantwoordelijkheid. Nu kan ik er wel begrip voor opbrengen in dit administratief ingewikkelde land maar of je eraan moet toegeven... dat lijkt mij toch een slechte zaak.
Ook worden zaken ondoorzichtig als we toegeven aan de gemakzucht.
Deze houding lijkt mij ook niet gezond voor mensen die menen in de politiek iets te kunnen betekenen.

En schuilt er achter het masker van de gemakzucht ook niet gewoon een stuk machtspolitiek?

Ieder mens en dat is de ontwikkeling van de mensheid tot nu toe moet in steeds toenemeder mate verantwoordelijk worden voor zijn of haar eigen situatie en dan komt het mij als een stap terug over als we ineens als kleine kinderen ons salaris afgeven. Overigens in strijd met andere wetgeving want een ieder is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn eigen leefsituatie en dat betekent: het betalen van gas water licht de boodschappen de huur het internet etc net zoals iedereen en net zo lastig als iedereen dat ervaart. Een extra prikkel om als politicus er iets aan te doen! Echter niet voor de SP politicus want die prikkel hebben ze voor zichzelf weggenomen.

Als ik een afspraak maak met het partijbestuur dat ik een overeengekomen gedeelte van mijn salaris in de partijkas stort wat is daar dan mis mee?
Dan houd ik mij aan die afspraak, tenzij mijn omstandigheden drastisch veranderen en dan maak ik mijn situatie bespreekbaar met de partij.
Ik zie het probleem niet. Ja maar dat is lastig, natuurlijk is dat lastig maar dat is nu juist menselijk.