Ruimtelijke ordening en leefbaarheid in Duivendrecht

Waarom verzaakt de Dorpsraad Duivendrecht* ondersteuning, begeleiding en faciliteiten bij ruimtelijke ordening en leefbaarheid in Duivendrecht?
 
Het zou voor menig dorpeling verhelderend zijn als de Dorpsraad op deze vraag een antwoord geeft. Het dorp dient namelijk ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te blijven. De voorgenomen verstedelijking van de dorpskern heeft om meerdere redenen geleid tot grote verontwaardiging onder inwoners en in het bijzonder van die in de wijk Zonnehof.

Het dient nog maar eens gezegd het centrumplan Duivendrecht is zonder inspraak van inwoners vastgesteld en de Dorpsraad Duivendrecht is daar mede debet aan door ongelukkig bij het gemeentelijk bestuur van Ouder-Amstel te manoeuvreren.

Gelukkig bestaan er een Comité Centrumplan Duivendrecht en een Stichting Oud-Duivendrecht. Onder deze paraplus (groepen) vrijwilligers die zich op velerlei manieren inzetten voor verleden, heden en toekomst van Duivendrecht. 

Aanvullend op voornoemd en ander belangrijk vrijwilligerswerk is Duivendrecht Nu! opgericht. Een website voor informatie, opinie en actie over gebeurtenissen in het dorp en een initiatief van inwoners die Duivendrecht groen en kleinschalig willen houden.


Om resultaten te bereiken vergaderen voornoemde vrijwilligers regelmatig bij een actieve gastvrije inwoner, in het kantoortje van de huismeester in de flat Mercurius, in Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch of in de boerderij Wintershoven aan het eind van de Rijksstraatweg.

Onder deze vergaderlocaties ontbreekt het Dorpshuis Duivendrecht.  Waarom?

In het Dorpshuis is gebruik van vergaderruimte duur en deze mogelijkheid is er slechts van maandag tot en met vrijdagavond.  Omdat werk en werkwijze van de beheerder van het Dorpshuis is afgestemd op een rooster zalenverhuur kan een verzoek om tussentijds een zaaltje te gebruiken vaak niet ingewilligd worden. Echter indien ruimte vrij dan is er geen enkel probleem maar blijven wel de kosten. Van kosten is echter geen sprake indien vergaderen in de ontmoetingsruimte van het Dorpshuis zou plaatsvinden. Tot elf uur 's avonds kan aldaar regelmatig in redelijke rust, om niet, met elkaar gesproken worden.

Onder het dak van het Dorpshuis huist ook de Dorpsraad. Sinds een jaar of tien en zeker vanaf het moment dat Centrumplan Duivendrecht, Duivendrechtse Veld en De Bascule gaan spelen is de relatie van actieve inwoners en vertegenwoordigers van de Dorpsraad Duivendrecht ernstig bekoeld. Gewoon eventjes bij de Dorpsraad binnenstappen is er niet meer bij. Contacten zijn behoorlijk afstandelijk. Vanzelfsprekend komt in zo'n sfeer niet het verzoek op tafel om te vergaderen over bijvoorbeeld Centrumplan Duivendrecht in een ruimte van de Dorpsraad.

Ook in Duivendrecht kunnen vrijwilligers uiteindelijk niet helemaal zonder ondersteuning, begeleiding en faciliteiten op het gebied van ruimtelijke ordening en leefbaarheid.  De Dorpsraad Duivendrecht dient hieraan de hoogste prioriteit te geven. Hopelijk gaat dat streven in 2009 lukken.

* Sinds 1 januari 2007 bestaat de Stichting Dorpsraad Duivendrecht niet meer. De Dorpsraad is opgegaan in de Stichting Coherente. Omdat verondersteld wordt dat in Duivendrecht de naam Dorpsraad vertrouwd en bekend is wordt in dit artikel de naam Dorpsraad Duivendrecht gebruikt.

Duivendrecht, 7 januari 2009
Chris van der Linden


Duivendrecht


Home