Parkeren in Duivendrecht


De parkeerproblemen te Duivendrecht op het Michaelplein, gelegen  tegenover het dorpshuis op het Dorpsplein, heeft enige tijd terug geleid tot plaatsing van bijzondere borden. Oorzaak is het probleem van al maar toenemend parkeren door anderen.
Van parkeermaatregelen in de kern Duivendrecht is vooralsnog geen sprake terwijl de druk vanuit het bedrijvenpark ABP als gevolg van betaald parkeren hand over hand toeneemt.
Binnenkort zal de Bascule aan de Rijksstraatweg opgeleverd worden. De uitbreiding van deze bijzondere maatschappelijke dienstverlening zal naar verwachting tot zeer grote parkeerproblemen in de nabije omgeving leiden.
Het is de hoogste tijd dat de voor het parkeren verantwoordelijke D66 wethouder in Ouder-Amstel de vele woorden nu eens daadwerkelijk omzet in daden. Niet morgen maar vandaag.
Chris van der Linden, inwoner dorpskern Duivendrecht
Ouder-Amstel, 13 februari 2010


Reactie 13 februari 2010
Met alle respect voor iedereen, maar bovenstaande bericht is verkiezingsretoriek. Even de feiten op een rij;
1. het bewust bord is volkomen legaal. De grond is nl in eigendom van bewoners en als zij daar geen ander verkeer willen hebben kan dat. Of de wethouder dit leuk vindt betwijfel ik, maar ook zij staat niet boven de wet.
2. Er gebeurd wel degelijk iets aan de parkeerproblematiek. De wethouder die hier een sneer krijgt heeft een werkgroep van bewoners en ondernemers in het leven geroepen die de parkeerproblemen in de gehele gemeente gaat bestuderen, sterker nog zij zijn daar al mee bezig. Het is dus geen kwestie dat er vandaag of morgen iets moet gebeuren, nee het is al gebeurd en er zullen ongetwijfeld oplossingen komen.
Zowel de wethouder als u en ik zijn politiek, voor verschillende partijen, actief en in deze tijd van verkiezingen had u kunnen weten dat de door u omschreven kwestie al aangepakt wordt. Ik vind het daarom jammer dat u dit bericht heeft geplaatst want zo worden verkeerde signalen afgegeven.
Bella Schellinkhout

Mijn antwoord 14 februari 2010
Geachte burgeres Bella,
In de ochtend van zaterdag hebben enkele inwoners van Duivendrecht mij gewezen op de toenemende parkeerproblemen in Duivendrecht. Één van hen nam mij zelfs bij de arm, wandelde naar het Michaelplein en wees op wel heel bijzondere borden. In combinatie met herkenbare ongerustheid heb ik besloten om op Buurtlink hierover te berichten.
Het is goedkoop dit bericht als lege woordenpraal af te doen.
Pas tegen het eind van 2009 is parkeerbeleid in Ouder-Amstel zo in de steigers  gezet dat in de tweede helft van januari 2010 werkgroepen met parkeerproblemen aan de slag konden.
Werkgroepen zijn bezig, punt.
Voor inwoners Ouder-Amstel is het dus wachten op open avonden waarop resultaten van die werkgroepen bekend gemaakt worden.
Vervolgens zal er dan naar verwachting van de verantwoordelijke wethouder een startnotitie parkeren verschijnen. Waarna, onvermijdelijk, in de gemeenteraad een debat plaatsvindt over de trede waarop burgerparticipatie zal gaan plaatsvinden.
Dát schiet niet op.
Vriendelijke groet
Chris van der Linden 

     
Reactie 14 februari 2010
Zo een procedure heet democratie. Je kan toch niet zomaar iets gaan doen zonder mensen te raadplegen. Als dat gebeurd dan is heel OuderAmstel in rep en roer zoals in het verleden is gebleken. Je weet heel goed dat ik veel commentaar heb op het huidige bestuur, maar de burgerparticipatie vind ik een goede zaak. Dat zoiets langer gaat duren is inherent aan overleg.
Groet, Bella


Mijn antwoord 14 februari 2010
Geachte burgeres Bella,

Het vertegenwoordigen van inwoners in de gemeenteraad is het belangrijkste en laatste station in onze democratie. Bij de behandeling van burgerparticipatie, begin 2009, hebben alleen het CDA en de VVD hierop meerdere keren gewezen. Het CDA wees er toen eveneens terecht op dat daar in de 'Nota Burgerparticipatie op maat' helaas niet veel aandacht voor was.
Dat D66 en PvdA aan dit punt te weinig aandacht hebben besteed heeft, alle goede bedoelingen ten spijt, geleid tot een stroperige beleid inzake oa parkeerbeleid.  
Vriendelijke groet,
Chris van der Linden


Duivendrecht