Duivendrecht, 13 december 2009


Een idee om mee te nemen in het partijprogramma 2010

Het oorspronkelijke plan voor de vernieuwing van het Dorpshart Duivendrecht bekijkend zie ik dat er geen sprake meer is van één aaneengesloten gebied als duurzame vernieuwing.

Wat, met mij, een overgrote meerderheid van inwoners 'Zonnehof' wil is dat:
-        de brede school, kinderopvang, buitenschoolse opvang in Zonnehof nieuwe, passende en moderne huisvesting krijgt;
-        het park eigentijds en in samenspraak met in elk geval inwoners 'Zonnehof' (Jupiter, Saturnus en 't Reijgersbosch) wordt ingericht;
-        de route van/naar de parkeergarage Uranus en de flats Saturnus en Jupiter opnieuw ruimtelijk bepaald wordt zodat ook inwoners van 't Reijgersbosch zich meer uitgenodigd weten en voelen om op veilige wijze in een eigen groene omgeving een ommetje te maken.

Wat, met mij, een overgrote meerderheid van inwoners 'Zonnehof' ook wil is dat:
-        het multifunctionele dorpshuis op of nabij dezelfde locatie van het Dorpsplein blijft;
-        dat noodzakelijke bouw van koop- en huurwoningen ter bekostiging van en betaalbaar houden van nieuw maatschappelijk vastgoed enkel op het Dorpsplein plaatsvindt.

Wat, met mij, een overgrote meerderheid van inwoners 'Zonnehof' bovendien nog wil is dat:
-        de A10-Zuid, lopend langs 't Reijgersbosch, Saturnus en Jupiter volledig t/m het circuit bij de Johannes Blookerweg overdekt wordt;
-        dat het huidige maaiveld waaronder De Slinger en de siervijver zo wordt aangepakt dat noodzakelijke sociale cohesie onder en tussen bewoners een positieve impuls krijgt.

Chris van der Linden
Inwoner van een flat in de wijk Zonnehof

Duivenderecht