Overleggroep Ontwikkelingen Dorpshart Duivendrecht

In juni 2008 is een zogeheten Overleggroep voor vernieuwing en ontwikkeling van het centrum en het gehele park van de wijk Zonnehof in Duivendrecht van start gegaan.

De laatste bijeenkomst van de Overleggroep vond dinsdag 6 januari 2009 in het Dorpshuis plaats. Op die avond is na afloop ervan aan de gezichten van deelnemers af te lezen dat het een avondje slikken of stikken is geweest. Zelfs een drankje aan de bar van het Dorpshuis is er niet bij.

Helaas weet bijna geen Duivendrechter wat die Overleggroep uitspookt. Het is allemaal zeer vertrouwelijk en wee degene uit de groep die toch uit de school klapt.

Het gros van de Duivendrechters weet echter donders goed dat begin vorig jaar de drie coalitiepartijen van Ouder-Amstel zonder hen te raadplegen plannen voor vernieuwing en ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht tijdens een raadsvergadering aangenomen hebben. Een op dat moment (en hopelijk nog steeds) niet geheel  juridisch dichtgetimmerd maar flexibel masterplan. Een plan waarin ruimte en uitnodiging zit om actieve vrijwilligers op het gebied van ruimtelijke ordening en leefbaarheid over te halen mee te blijven denken, doen en praten.

In april 2008 valt in iedere Duivendrechtse brievenbus een uitnodiging van de Gemeente Ouder-Amstel met oproep belangstelling voor deelname aan de Overleggroep kenbaar te maken.

Een onbekende strategie van de gemeente resulteert uiteindelijk in een groep van twintig deelnemers.

Bij de start doet het representatieve en het gewicht van belangen in de Overleggroep gekunsteld aan.  Hoewel dit gegeven bij een goede verstandhouding geen probleem hoeft te zijn krijgt het reeds bij de eerste zitting wel die lading en effect.

Zo leggen zienswijze(n) van het Comité Centrumplan Duivendrecht (CCD) en de Stichting Oud-Duivendrecht (S.O-D.) over het SPvE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht en de thema's dorps karakter, programma, verkeer en groen niet meer gewicht in de schaal dan inbreng van elke andere willekeurige deelnemer in de Overleggroep. Onbegrijpelijke want honderden huishoudens hebben in vertrouwen hun vertegenwoordigende stem juist aan het CCD en de S.O-D. gegeven.

Voor de vertegenwoordigers van het CCD en de S.O-D. is het de hoogste tijd nu eerst de achterban te informeren en te raadplegen en niet mee te werken aan een notitie van de Overleggroep aan de zogeheten stuurgroep vernieuwingsproject Dorpshart Duivendrecht. Zo niet gaat alle geloofwaardigheid verloren. Het voorlopig opschorten van deelname aan de Overleggroep lijkt onontkoombaar.

Volgens het vergaderschema 2009 van Ouder-Amstel vergadert de Commissie Ruimte na ruim een half jaar weer eens in het Dorpshuis. De agenda is nog niet publiek maar afgaande op de zeer grote belangen die er in het dorp spelen zal het toch niet zo zijn dat dit overleg komt te vervallen.
Van de CCD mag verwacht worden dat ingesproken wordt.Duivendrecht,                  
12 januari 2009


Duivendrecht


Home