Over evolutie en schepping

Tegenwoordig heb je echte voorstanders en tegenstanders van bepaalde ideeën.
De een voelt zich hierbij thuis en de ander daar.
Het is alsof je moet kiezen tussen moslim of christen of jood of totaal niets.
En je hoort zelfs geluiden dat geloven een verkeerd soort hersenfunctie zou zijn…..
Nu is het zo, dat niemand zonder een of ander geloof is. Alleen is het moeilijk zo niet onmogelijk om dat geloof maar even op een A4'tje te schrijven. Zelfs de mensen die zeggen "ik geloof niet", geloven op zijn minst in hun eigen uitspraak.
Een ander aspect is of dit geloven nu opgelegd is, van buiten af komt of dat we door eigen inzicht en onderzoek tot een bepaald inzicht gekomen zijn.
Zo ook met de evolutietheorie door Darwin gepostuleerd. Kort samengevat: het een komt voort uit het ander en door omstandigheden wordt dit ander beter of kwalitatief hoger dan het ene.
Als gedachte is dit nog te volgen echter als we praktisch kijken wordt het ingewikkelder. En dit probleem is niet anders dan de "eureka" uitroep van Archimedes, die op dat moment tot een bepaald inzicht kwam dat er voor hem nog niet geweest was of althans nog niet genoteerd was.
Zo ook met de evolutie: het probleem met de evolutie is dat niemand kan verklaren of inzichtelijk maken hoe een situatie A naar een situatie B komt en dat situatie B dan hoger of beter is dan situatie A.
Uiterlijkheden zijn er genoeg zo lijkt een aap schijnbaar op een mens maar dan heb je geen bril van Hans Anders op… ja maar zie je dat hoofd (kop) en die bewegingen? En die aapmoeder zoogt haar kind en ze doen van alles met elkaar…. Alleen ze lopen niet rechtop zoals een mens dwz zoals de meeste mensen. En hoe verklaren we nu deze overgang?
Bla bla bla
Geen verklaring dus net zoiets als in geval van problemen de opmerking:: we moeten de juiste man op de juiste plek zien te krijgen…. Het probleem als oplossing geformuleerd.
Nu het scheppen
Het scheppen creëert uit iets ouds iets nieuws.
Niet zoals zo velen denken uit niets iets.
Uit niets kun je niet iets scheppen.
Maar het niets is meestal wel iets dwz dat wat wij als mensen niets noemen is meer een waardering van iets...
Een oude stoel, een oud apparaat, oude onderdelen, losse onderdelen zonder verband.
Het scheppen bestaat hierin, dat wij een nieuw verband aanbrengen tussen oude voor ons meestal waardeloze dingen en er zodoende iets nieuws ontstaat: de zogenaamde transsubstantiatie, de omvorming... niet alleen maar Goddelijk maar door menselijke hand tot stand gebracht: een soort wonder; wat eerst waardeloos scheen is nu ineens waardevol geworden en deze omzetting kan ieder mens tot stand brengen.
Nu de schepping van de mens.
Ligt het niet veel meer voor de hand, dat de Godheid al scheppende ineens een nieuw verband zag tussen de dingen die hij of zij al gecreëerd had? Er waren al mineralen en planten en dieren en ineens kwam daar een nieuw verband: de mens; alles in zich herbergende wat er al was het minerale, het plantachtige, het dierlijke en daarbij kwam: de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid. De mens liep niet gebogen onder de dwang van zijn gebondenheid. De mens werd als vrij geconcipieerd en liep daarom rechtop en niet door enig uiterlijke omstandigheid of genetische sprong.... allemaal gezwam in de bekende ruimte.
En zo zien we ook de verwantschap tussen het Goddelijke en het menselijke; beide instanties kunnen creëren: uit de oude verhoudingen nieuwe scheppen.
Darwin of God?
Dat eea aktueel is blijkt uit artikeltje uit de Volkskrant van 8 oktober 2007. De EO heeft blijkbaar, ik heb de aflevering niet gezien, geknipt in een reportage van de BBC over de schepping dwz waarschijnlijk wordt in de reportage het erfgoed van Darwin verdedigd dat de mens van de aap zou afstammen... de EO heeft volkomen het recht deze primitieve gedachte recht te zetten. Ik vind wel dat je de twee benaderingen met argumenten naast elkaar moet zetten zodat de kijker zelf een oordeel kan vormen. Nu maken beide kampen dezelfde fout door hun eigen inzicht als absoluut te verkopen... over fundamentalisten gesproken.
Ja maar is de schrijver van dit commentaar ook niet een fundamentalist?
Goede vraag misschien wel misschien niet dat is nu onze menselijke opgave om zelf uit te maken wie wat wel of niet is voor ons zelf.
Maar goed ik probeer de zaken zo zelf kritsich mogelijk te benaderen. In de onderhavige discussie zie ik 2 extremen:
a mensen die niet in een God geloven en zeggen dat alles door evolutie ontstaan is de zogenaamde Darwinsiten en
b mensen die zeggen alles is door een God geschapen de gelovigen

Is het belangrijk dat 1 van beide benaderingen gelijk krijgt?

Volgens mij maakt het niet zoveel uit of nu alles ontstaan is door evolutie of door Gods hand onze problemen worden er niet minder om... alleen de beleving van de problemen wordt anders
a de Darwinisten zijn eigenlijk aards pessimisten want wij als mensen en als mensheid moeten maar afwachten wanneer er een nieuwe genetische sprong gemaakt wordt waardoor er bv betere mensen ontstaan die onze problemen kunnen oplossen
b de gelovigen zijn eigenlijk optimisten die hopen dat de Godheid op het juiste moment de mens wel zal redden

Dus laten we beide benaderingen hun eigen beperking gunnen.

Nu de aannemelijkheid van beide benaderingen:
a de Russen hebben en misschien nog eens jarenlang de staart van een bepaalde diersoort afgehakt in de hoop dat er plotseling een nieuw dier zou ontstaan met een kort stompje.... niet dus geen spontane gen-mutatie niks ... toch al een soort aanwijzing dat er iets niet helemaal klopt met de idee dat door omstandigheden er fundamentele veranderingen plaats vinden... van de andere kant kan het natuurlijk zo zijn dat als de omstandigheden extreem veranderen dat er dan onder hoge druk wel iets gebeurt.... deze experimenten zijn mij niet bekend maar je kunt aannemen dat ze wel uitgevoerd worden.
Het wordt een beetje beangstigend als in Nederland al een groep biologen... wetenschappers! zich gaan bemoeien met een reportage die door de EO verknipt zou zijn..... Ze kunnen zich mi wel bemoeien met de eenzijdigheid van de EO maar mi niet met de inhoud als zou die niet in overeenstemming zijn met hun eigen heilige koeien... iedere wetenschapper weet? dat hij of zij vanuit bepaalde vooronderstellingen werkt en nu hoeft er maar dat te gebeuren en de vooronderstellingen kloppen niet meer en dan weg ideen weg feiten weg inzicht.......
b mensen die absoluut in God geloven geloven in een soort tovenaar die alles kan... maar wat deze mensen vergeten is dat zelfs een God niet buiten zijn eigen beperkingen om iets kan doen dat is God's onmogelijk....
wel is mogelijk dat binnen de gestelde beperkingen een God misschien de dingen sneller of anders kan doen dan wij mensen en dat wij omdat het zo snel gaat niet goed kunnen waarnemen wat en hoe het dan gebeurt, dat is wat anders en dan lijkt het al gauw een wonder en dat is het misschien dan ook omdat het onze menselijke mogelijkheden tot nu toe overstijgt.
Nu een voorbeeld:
we hebben twee structuren A en B
de structuren bevatten dezelfde onderdelen alleen ze zijn anders gerangschikt.
Structuur A levert dierengedrag op structuur B levert menselijk gedrag op.
De Darwinisten zeggen nu structuur B is door veranderende omstandigheden uit Structuur A ontstaan.
De gelovigen zeggen God heeft Structuur A anders gerangschikt en daardoor is structuur B ontstaan maw God heeft de mens geschapen.