Opmerkelijk

Informatie over het Dorpshart Duivendrecht.

Voor de planvorming rond het Dorpshart Duivendrecht is het van belang om het college en de raadscommissie ruimte geregeld te informeren over de stand van zaken.

Een van de acties daarvoor is het regelmatig  ter kennisname aanbieden van het verslag van Stuurgroep Dorpshart Duivendrecht.

Bij vergissing is dit te lang niet gebeurd, vandaar dat nu alsnog alle vastgestelde verslagen worden toegezonden.

In het vervolg zal dit weer met meer regelmaat gebeuren.

Besluit van College B & W:

Kennisnemen van de bijgevoegde verslagen van de Stuurgroep Dorpshart Duivendrecht en deze ter kennisname zenden aan de raadscommissie ruimte.

Bron: Gemeente Ouder-Amstel, september 2009

 
Gemeentehuis van Ouder-Amstel

Duivendrecht, 24 september 2009

Chris van der Linden

Duivendrecht