Het fundamentele probleem van het onderwijs zijn niet de leerlingen zijn niet de leerkrachten maar het zijn de verhoudingen waarbinnen de leerkrachten het onderwijs voor de leerlingen rnoeten vormgeven.

De status van een leerkracht is ambtenaar.

Dit is geen kwalificatie maar een constatering.
Nu is de taak van een ambtenaar: uit te voeren.

Maw er zal nooit of te nimmer verandering komen vanuit de koker van een ambtenaar.
Dat kan hij of zij niet en dat mag ook niet.
Vandaar dat we sinds het ontstaan van het onderwijs nooit echte inhoudelijke veranderingen hebben kunnen constateren.
Uiterlijk is er wel veel veranderd het begon zo'n beetje toen Cals de mammoet losliet in de onderwijs porselein kast maar sindsdien is de chaos alleen maar toegenomen en de kwaliteit holt achteruit omdat een school niet kan en mag meegroeien met een veranderende maatschappij.

Zag laatst nog een stukje Pim Fortuyn op de tv en hij had het over lesgeven als vorming, inhoudelijk dus en niet zoals nu alles uiterlijk afgerekend wordt alsof er iemand nog geïnteresseerd is in taal en rekenen... niemand dus en dan vraagt men zich af waarom de
jeugd drank en drugs nodig hebben... het lijkt mij vrij eenvoudig als je jarenlang niet meer als mens aangesproken wordt is op een gegeven ogenblik de koek op en ga je zelf wegen zoeken om overeind te blijven.

Als je een hond wil slaan vind je gemakkelijk een stok.

Wat hier nu aan te doen?

De structuur dient veranderd te worden.
ledere ambtenaar of hij of zij nu in het onderwijs werkt of niet mag niet meer dan 50% van zijn of haar werktijd als ambtenaar werken. De andere 50% dient op een andere wijze verdient te worden. In het geval van een onderwijzer of onderwijzeres dienen de andere uren, als deze persoon die ook in het onderwijs wil doorbrengen, door de ouders cq het schoolbestuur betaald te worden. Zo doende ontstaat er een gezonde spanning om de onderwijzer of onderwijzers ook af te rekenen op zijn of haar manier van werken. Nu is het schier onmogelijk een onderwijzer kwijt te raken in geval van niet goed funktioneren en dan maakt het hier even niet uit of dit te recht of ten onrechte is.

Het is voor ieder mens ongezond om voor 100% ambtenaar te zijn. Je staat dan niet met beide benen op de grond, in deze positie moet je een uitkeringsgerechtigde gaan verkopen dat hij aan het werk moet... dat kan toch niet terwijl degene die het zegt zo ongeveer het eeuwige leven heeft.
Zo ook met leraren en leraressen hoe kun je kinderen nu opvoeden als je zelf niet vol in het leven staat? Het lijkt mij onmogelijk... je zadelt deze kinderen met totaal verkeerde ideeën op, irreële ideeën en impliciet houden we onze kinderen voor: het hoogste dat je in Nederland kunt bereiken is ambtenaar te worden..... alsof dat het hoogste goed is... dat is toch
verschrikkelijk? Natuurlijk is het een behoefte van mensen om wat zekerheid in het bestaan te hebben maar toch geen 100% waar blijft de levensspanning dan... de uitdaging... wat een dode cultuur en daar sturen wij onze kinderen naar toe en dan moeten ze dat 18 jaar volhouden... Geen wonder dat er een vreemdelingen legioen ontstaan is… in ieder geval een ontsnappingsmogelijkheid.

Wij hoeven de jeugd niets wijs te maken veel maatschappelijk perspectief hebben we ze allang niet meer te bieden en dat voelen ze ook maar laten we ze dan in Godsnaam een menselijk perspectief niet onthouden en ditzelfde geldt voor de onderwijzers en onderwijzeressen als zij hun vak niet meer beleven als een echt vak ze alleen maar als een geprogrammeerde robot plichtmatig hun lesjes afdraaien en maar hopen dat de leerlingen niet vervelend gaan doen en maar hopen dat je gauw weer naar huis mag en maar hopen dat het gauw weer vakantie is dan is dat toch bedroevend.

De school is allang de school niet meer steeds meer ouders moeten als tweeverdieners de kost verdienen wat een vooruitgang… de problemen stapelen zich op en dan maar van een school op oude grondslag verwachten dat ze de problemen die de ouders en de staat laten liggen maar even erbij oplossen... een lachertje… de school is allang een therapeutisch instituut geworden maar deskundige medewerkers om deze taken op te pakken ho maar, geen maatschappelijk werkers, geen orthopedagogen, geen psychologen, geen kunstenaars... wij kunnen het zelf wel... hebt U ooit een leerkracht horen klagen? Ik niet.

De scholen dienen zelf deze nieuwe behoeftestructuur te kunnen invullen en de overheden dienen dienend hier omheen te staan en niet van bovenaf voorschrijvend wat er dient te gebeuren. Voorwaardenscheppend is de taak van de overheid op dat vlak. De ruimte latend aan het veld wat er mee te doen en zo zullen we zien dat op deze grondslag er wel veranderingen tot stand gaan komen tot welzijn van ons allen.
Onderwijs, Onder-wijs?
School


Home
Van Oud op Nieuw 2007 - 2008 zijn ongeveer 22 scholen afgebrand.
250.000 mensen betalen hun ziektekostenpremie niet.
De politie staakt voor een hoger salaris.
De pro deo advocaat wordt afgeschaft, we leven per slot in een rechtstaat.
De sociale wetgeving die voor alle Nederlanders zou moeten gelden, wordt omgezet in lokaal beleid.
De gemeenten huren dure juristen in om de burgers hun nee te verkopen. Daarmee wordt sociaal beleid anti-sociaal beleid. De geest van de wet wordt maw niet meer uitgevoerd.
Lucia de B. zit nog steeds vast.


Alles gaat goed in Nederland gaat U rustig slapen.