Uitkomsten raadpleging

Duivendrecht, 22 juli 2009

Loop van de Satellietbaan niet door de wijk Zonnehof

Ruim driekwart van de respondenten bij de raadpleging verkeersvariant dorpshart Duivendrecht heeft een voorkeur voor de loop van de Satellietbaan langs de Kloostersingel.

Het college van Ouder-Amstel neemt de voorkeur van de bevolking serieus bij het bijstellen van het conceptontwerp bestemmingsplan dorpshart Duivendrecht. Op dit conceptplan zijn zeer kritische reacties kenbaar gemaakt.

In december 2009 is de gemeenteraad, op voorstel van het college, voornemens te besluiten over een aangepast conceptontwerp bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht. In dit bestemmingsplan wordt ook de definitieve ligging van de Satellietbaan als verkeersontsluitingsweg opgenomen.Duivendrecht
Geen weg door het Zonnehofpark in Duivendrecht
Duivendrecht, 1 juli 2009Op woensdagmiddag 1 juli 2009 heeft een opvallende demonstratie van kinderen tegen omlegging van de Satellietbaan door het Zonnehofpark plaatsgevonden.
De kinderen trokken met keukenlawaai de nodige aandacht en liepen meerdere rondjes langs de flats waarbij 't Reijgersbosch en de buitenschoolse opvang niet vergeten werden.
Er zijn natuurlijk meerdere foto's gemaakt. Helaas, Buurtlink heeft zo z'n beperkingen, bijgaand vijf sfeerbeelden.