Nieuwe hoop voor inwoners 'Zonnehof'

Tijdens het overleg voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 18 februari heeft de commissie ruimte meerdere piketpaaltjes geplaatst bij de plannen voor het Dorpshart Duivendrecht.

De commissieleden deden dit werk opvallend doelmatig en -treffend daarbij gevoed door reeds klaarliggende munitie van belanghebbenden die eerder gebruik maakten van spreekrecht en daarbij geen spaan heel lieten van het voorstel dat portefeuillehouder Pieterman hen had voorgelegd. 

De wethouder bagatelliseerde bezwaren, ontluisterde zichzelf door geheugenverlies en gaf blijk van niet vermoede onverschilligheid inzake een burgerpetitie over het Dorpshart Duivendrecht.

In plaats van het zichtbare lijden van de wethouder te bekorten besloot de voorzitter van de commissie de bespreking van het voorstel over 'Ontwerp Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht' voort te zetten op de raadsvergadering van 18 februari 2010.

Vast staat dat sinds donderdagavond 28 januari in het bijzonder inwoners van 'Zonnehof' hoop mogen koesteren dat hun groene leefomgeving behouden blijft en dat vernieuwing pas plaatsvindt als zij bij de plannen betrokken worden. Daarbij valt te denken aan oprichten van en geven van faciliteiten aan een Bewonerswerkgroep Zonnehof.

Hierna volgende tekst, bij een foto van Esther Stobbelaar, komt uit het Weekblad voor Ouder-Amstel van woensdag 27 januari 2010.

De petitie over het Dorpshart in Duivendrecht is ondertekend door vijfhonderd mensen. In de petitie wordt de raad opgeroepen om de voortgang en uitvoering van het plan als geheel te blijven zien, nu een splitsing dreigt. Burgemeester Mieke Blankers heeft woensdag in het Dorpshuis de handtekeningen in ontvangst genomen. De raadscommissie Ruimte bespreekt donderdag het bestemmingsplan voor Dorpshart Duivendrecht.

 
Overhandiging petitie Dorpshart Duivendrecht

Chris van der Linden, inwoner van een appartement in 'Zonnehof'
Ouder-Amstel, 29 januari 2010Duivendrecht