Megaproject Dorpshart Duivendrecht

De wethouder ruimtelijke ordening van Ouder-Amstel maakt van het megaproject Dorpshart Duivendrecht een ontluisterende bende.   

Sinds jaar en dag misleidt de heer Pieterman bij het maken en inrichten van het Ontwerp Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht (BDD) gemeenteraadsleden, belanghebbenden en inwoners van 'Zonnehof'. Hij heeft te grote vrijheid.

De Wet Ruimtelijke Ordening zegt namelijk niet hoe het BDD eruit moet zien en om die reden mag dhr Pieterman de vorm en de inhoud ervan zelf bepalen. Als eigenaar en opdrachtgever van het BDD wordt hij ook niet gehinderd door lastige vragen van gemeenteraadsleden, die toezicht en controle moeten oefenen, met het gevolg dat hij tot op de dag van vandaag onverdroten op de door hem ingeslagen weg voortgaat

Misleiding van de goegemeente krijgt eind 2008 zelfs een extra impuls als via de Amstelgids en de gemeentelijke website mededelingen naar buiten komen dat de wethouder met instemming van het college inzake de voortgang van het BDD de methode van het globale bestemmen toepast.  

Wat is globaal bestemmen BDD eigenlijk?
Globaal bestemmen BDD betekent het voorkomen van een ruimtelijk eindbeeld.
Gaan er lichtjes branden?

Hopelijk verdiepen commissie- en raadsleden zich daadwerkelijk in de materie van visie en methode van aanpak BDD door wethouder Pieterman. Immers daarmee houden zittende raadsleden de eer aan zichzelf en schepen zij nieuwe raadsleden niet op met een ondeugdelijk Ontwerp-Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht.

Tenslotte. Heeft het college al iets gedaan met de intenties zoals verwoord in de 'Notitie instrumenten inrichting projecten'?

Chris van der Linden
Inwoner van een flat in 'Zonnehof'
Duivendrecht, 22 januari 2010Duivendrecht