De leefomgeving kan alleen de nodige veranderingen in samenspraak met de inwoners ondergaan

Het moet 'Anders' zal zeker met betrekking tot plannen Dorpshart Duivendrecht de komende weken in vele varianten te horen zijn.

Behalve Ouder-Amstel Anders komen de andere politieke partijen inzake het Dorpshart Duivendrecht over het algemeen niet verder dan wat ze willen en wat er moet. 
 
Ouder-Amstel Anders gaat in deze belangrijke kwestie een opvallende stap verder en blijft niet hangen in vage beleidsbeloftes. 

Zo is deze dorpspartij van mening dat de inwoners er op moeten kunnen vertrouwen dat bij ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving er geluisterd wordt naar de wensen en/of verwachtingen van de inwoners.

Extra aandacht voor de groene hoogbouwwijk Zonnehof is noodzakelijk. In het bijzonder bewoners van Jupiter en Saturnus en Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch moeten erop kunnen vertrouwen dat veranderingen in de leefomgeving slechts in en na samenspraak met hen plaatsvindt.

Om dat te bereiken wil Ouder-Amstel Anders snel de oprichting van een Bewonerswerkgroep Zonnehof welke voor onbepaalde tijd per week een aantal vastgelegde uren een beroep kan doen op onafhankelijk opbouwwerk. Voorts dient het Dorpshuis werk- en bijeenkomstruimte aan de Bewonerswerkgroep Zonnehof beschikbaar te stellen en komen de kosten voor administratie, porto, koffie/thee voor rekening van de gemeente.

Ouder-Amstel Anders is geen voorstander van het in 2 fases realiseren van het Dorpshart Duivendrecht. Als men de eerste fase af heeft is het de vraag hoeveel financiële ruimte er dan nog voor fase twee over is. Daarbij komt dat de ondernemers op het Dorpsplein nu al moeite hebben zich staande te houden.

Uitstel van aanpak Dorpsplein is voor Ouder-Amstel niet acceptabel.

Chris van der Linden, bewoner van een flat in 'Zonnehof'

Ouder-Amstel, 3 februari 2010Duivendrecht
Paulette Koek-Baks, Michael Pronk en Jo Blom