Kinderen en school

Mijn dochter is 15 jaar en zit nu op 3 Havo
Geen enkel vak spreekt haar aan en het liefste zou ze thuis blijven.
Maar de wet zegt dat kinderen tot 18 jaar naar school moeten.
Als ouder is dit een groot probleem want als ik zelf ergens de zin niet van inzie dan kap ik ermee.
Maar onze kinderen moeten we iedere dag motiveren om naar school te gaan…
Wat is op deze wijze het nut van een school, vraag je je als ouder af?
Je moet je kind dwingen iets te doen waar het kind zelf geen heil in ziet….
Ja, maar het is goed voor later…
Je wilt toch een goede baan?
En dergelijke onzin
Leerkrachten slagen er blijkbaar niet meer in, de kinderen bij de stof te betrekken.
En wat kun je dan als ouder?
Klagen bij de school?
Dan word je bruusk de deur gewezen
Wij school weten het wel!
Het zit hem gewoon in uw kind dat wil niet!
Ja, ja gebruik het kind maar weer als zwakste schakel zoals altijd…
De burgemeester van Amsterdam is trots als hij jongeren voor de rechter kan slepen als ze iets vernield hebben en die jongeren dan een rekening krijgen…
Dit is toch een beetje zielig.
De maatschappelijke leegte is zo groot, dat de kinderen iets zoeken om te doen en de eerste creatieve daad die ze stellen is iets kapot maken en dan wordt er niet gedacht ah deze kinderen willen iets, nee ze mogen niets willen, we gaan ze bestraffen… geweldig.
Bravo burge-meester, ook al weer een meester.
Als mijn dochter te laat op school komt of als ze eens een dagje ziek is dan is er direct een probleem. We moeten dat als spijbelen doorgeven aan de leerplichtambtenaar… en de leerplichtambtenaar geeft het dan door naar de spijbelrechter en als het even mee zit heeft je kind een strafblad.
Nederland anno 2008.
De maatschappelijke leegte wordt gecompenseerd door een toenemende repressie.
Straffen, straffen en nog eens straffen is het parool.
Niet wijzen op eigen verantwoordelijkheid, nee straffen alsof de maatschappij weet wat goed voor deze mens is.
Als ouder voel je je machteloos je kunt je kind alleen maar steunen. Contact met de school is onmogelijk… zij weten het allemaal al.
Als je toch een beetje rond kijkt in de wereld dan is het algemene beeld toch dat we het juist niet meer weten? De zeespiegel stijgt? Nee, hij stijgt niet dat kan helemaal niet en hoe meet je dat dan? Er is geen enkele deugdelijke methode om de hoogte van de zeespiegel vast te stellen en toch wordt ermee geargumenteerd alsof het de waarheid zelf is. De ijskappen smelten een catastrofe? Nee, helemaal niet erg dat is al vaker gebeurd en ga zo maar door. Kernenergie is noodzakelijk want anders komen we stroom te kort. Helemaal niet er zijn alternatieven genoeg. Ja, maar het medische onderzoek komt in gevaar we hebben geen radioactieve stoffen meer, alsof dergelijk onderzoek zo gezond is voor de mens en alternatieven zijn er genoeg maar daar wordt niet over gesproken. De Randstad ja daar moet meer gebouwd worden want anders gaat het mis ja torenflats zijn nodig en dat terwijl er in Groningen en Friesland ruimte genoeg is ja maar dat is te ver weg… oh, nooit van een hoge snelheidslijn gehoord? Machtspolitiek of liever gezegd onmachtspolitiek, hoe dommer de mensen hoe meer macht ze willen en hoe meer ze zich willen manifesteren: kijk eens ik stel ook wat voor! Hoogbouw, hoogbouw, de skyline van Arnhem moet veranderd worden, hoogbouw. Als we naar de Bijlmer kijken dan weten we hoe gezond hoogbouw voor de mens is. Alles staat of valt met de menselijke maat. Flats op zich zijn niet uit den boze maar we moeten niet vergeten dat de mensen die erin wonen ook behoefte hebben aan groen en niet een klein stukje. Waar komt die onzin toch vandaan. Ik vermoed dat Eelco B. erachter zit, die zat eerst in de politiek en nu is hij een hoge baas van iets dat met bouwen te maken heeft en deze bedrijven zitten natuurlijk te wachten op lucratieve opdrachten. Nu ze de overheid niet meer kunnen bedonderen dan maar legaal. Wat vergeten wordt is dat er in Groningen en Friesland ook gebouwd kan worden, liever geen torenflats. Ja, maar onze ambitie wil ook wat. De omhoog gevallen patjepeeërs willen ook wat. Zichtbaar, de pik omhoog, hoogbouw! En het wordt gebracht alsof het niet anders meer kan. Onze economie hangt er van af, de leefbaarheid staat op het spel en nog meer van dergelijke onzin. Miljarden spelen ineens geen rol meer, de aannemers staan al weer in de rij om de dijken te verhogen, de kust te verbreden etc. ja maar anders zakt Nederland onder water. Lijkt me eigenlijk niet zo'n slechte oplossing voor een land zonder eigen gezicht. Maar dan doet Neder-land zijn naam wel eer aan neder….land en geen Hoog-land. Een nederig en geen hoogmoedig land.


"en verder ben ik van mening dat DELTA verwoest moet worden"


Home