Islam


 Wie was Mohammed? door Henk Müller
 Vredesverzen versus Zwaardverzen door Henk Müller
 Djihad


 Christendom en Islam door Rudolf Frieling een heel goed
 geschreven boek, waardoor je een goed zicht krijgt op
 beide stromingen en hun gemeenschappelijke oorsprong
 Abraham.
 Via de eerste zoon van Abraham, Ismael loopt de lijn naar
 Mohammed en Mekka en via zijn tweede zoon Izaak loopt
 de lijn naar Jezus en Jeruzalem.