Zou GroenLinks voor 'Zonnehof' opkomen?

De finale of fatale bestuurlijke beslissing voor herinrichting en verstening van het belangrijkste deel van Zonnehof in Duivendrecht lijkt niet veraf.

Inwoners wachten zeer spannende tijden vooral omdat het college van Ouder-Amstel inzake plannen en de wijze om deze uit te werken geen duimbreed toegeeft. Het lukt haar daarbij zelfs de raad voortdurend de loef af te steken.

Lang leve het dualisme.

Gelukkig is er in Duivendrecht een stichting actief die serieus overweegt een politiek forum in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. Als dat werkelijkheid wordt zal er een debat plaatsvinden tussen de partijen over onder andere hun politieke programma's, wat daarin staat over het beleid ten aanzien van Duivendrecht, en over wie met wie in de coalitie zou willen samenwerken.

Behalve om dan visies en verhalen van de bestaande plaatselijke partijen aan te horen kan het wel eens heel verfrissend zijn te vernemen wat GroenLinks in Ouder-Amstel en in het bijzonder voor inwoners van Zonnehof zou kunnen betekenen.

Hopelijk wordt tijdens het debat niet zomaar voorbijgegaan aan noodzakelijke bijstelling van het beoogde bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht (plan). Ook is het voor de organisatoren aan te bevelen de volgende stellingen op het plan niet te vergeten. 

Het plan is op basis van plankaart(en), regels, SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht, notities, onderzoeksrapporten, maquette, schets van de overleggroep niet te beoordelen laat staan te beoordelen op mogelijkheden.

Het plan brengt onacceptabele schade toe aan de groene en leefbare ruimtelijke inrichting van 'Zonnehof'. Voortzetting gebruik openbare ruimte op basis van het Bestemmingsplan Duivendrecht West 1967 is  noodzakelijk.

Het plan is voor 'Zonnehof' veel te vaag. De plankaart is niet ingevuld, biedt geen enkel houvast.

Het plan ontbeert in zeer hoge mate reële invloed van en draagvlak onder inwoners 'Zonnehof' terwijl behalve maatschappelijke voorzieningen door een extreem hoog aantal appartementen, parkeergarages en infrastructuur dit hele gebied op de schop gaat. Dit is bij uitstek een kwestie die inwoners van Jupiter en Saturnus aangaat en waarover zij niet gehoord zijn. Burgerparticipatie?

Het plan kent een plangebied dat inzake 'Zonnehof' onverantwoord is. Voeg daarbij bebouwingspercentage van 60%, bouwhoogte van 19 meter en een bijna onbeperkt mandaat voor het college en verstening van 'Zonnehof' is werkelijkheid.

Het plan houdt geen rekening met reeds aanwezige geluidsoverlast, fijn stof en leefbaarheid in en nabij de flats Jupiter en Saturnus.

Chris van der Linden
Bewoner van een Zonnehofflat

Duivendrecht, 21 september 2009Duivendrecht