Godgeklaagd

De wijk Zonnehof ligt in het westen van Duivendrecht. Kenmerkend is de hoogbouw met zo'n zeven honderd appartementen gevuld met ruim eenderde van de bevolking.

Vanaf de kaart lijkt deze locatie op een taartpunt met de punt gericht op het noorden en liggend tegen de ringweg A-10. Verder wordt de Zonnehof in het oosten begrensd door de Kloostersingel, in het zuiden voor een groot deel door de Van der Madeweg en in het zuidwesten, westen en noordwesten respectievelijk door het kantorenpark Entrada, een voormalig wegdek dat zomaar weer verbonden kan worden met de Van der Madeweg, nog in ontwikkeling zijnde infrastructuur van de metropool Amsterdam én de ringweg A-10, die op verbreding wacht.

Met de blik op de plattegrond van Ouder-Amstel geeft deze wijk de indruk dat in de Zonnehof de meer op het westen georiënteerde appartementen goed af zijn omdat ruime balkons zicht geven op een groene strook, een voet- en fietspad en wederom een stuk groen.

Nog beter lijkt de situering te zijn voor de meeste, volledig op het westen gerichte appartementen daar de balkons ook nog eens zicht geven op een vijver waarachter groen. Vanaf de galerij is zelfs een groot deel van de binnentuin te zien.

De voor deze appartementen gegeven beschrijvingen moge juist zijn, een aanvulling over de staat van groen, luchtverontreiniging, geluidshinder, verkeer, leefklimaat en veiligheid is noodzakelijk. En wel omdat deze kwesties wezenlijk deel uitmaken van en gevolgen hebben op alle voorgenomen ruimtelijke ingrepen in de Zonnehof.

Het is echt godgeklaagd dat inzake hiervoor genoemde problemen nog steeds geen onderzoeken hebben plaatsgevonden terwijl daar al jaren om gesmeekt wordt.

Groen en kleinschaligheid in Duivendrecht is goed om na te streven maar begin nu eindelijk eens met de wijk Zonnehof serieus te nemen. Dat een groot deel van de bevolking van Duivendrecht lekker kan schuilen achter de hoge betonnen muren van de wooncomplexen in de Zonnehof moet maar eens erkend worden evenals het over de ruggen van inwoners van deze wijk allerlei ruimtelijke plannen bespreken, bedenken en ten uitvoer willen brengen.

Laat serieus onderzoek doen, renoveer de bestaande schoolgebouwen in de wijk en verzin een politieke list om van bouwvoornemens in de Zonnehof af te komen.

Chris van der Linden

Duivendrecht, 3 augustus 2009Duivendrecht