Buurtlink, 21 november 2009

Een college over gezondheidsschade

Dinsdagavond gaf  Prof.dr. Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde & medewerker Stichting Natuur en Milieu in de aula van de basisschool De Grote Beer in de wijk Zonnehof te Duivendrecht een college over de relatie tussen lucht en gezondheid. Een onderwerp dat gelukkig steeds meer aandacht krijgt vooral omdat het bestuur van Ouder-Amstel er blijk van geeft niet echt te luisteren naar alsmaar toenemende problemen inzake lucht en gezondheid in de kernen Duivendrecht (Zonnehof) en Ouderkerk aan de Amstel.
Hieronder de inleiding van de heer Reijnders onder de titel 'Fijn stof & NO2'.

Chris van der Linden
Een bezorgde inwoner van een appartement in de flat Jupiter.

Gezondheidsschade in stedelijke omgeving

NO2: vooral longziekten
Fijn stof: longziekten & hartvaatziekten
Blootstelling in alle Duivendrechtse buitenlucht ver boven veilige waarden
Buitenlucht heeft fors effect op binnenlucht
Blootstelling het hoogst vlak bij drukke wegen
Effect van snelwegen tot op ongeveer een kilometer van snelweg meetbaar
Gezondheidseffect fijn stof ~ 20x groter dan van NO2
Wordt vooral bepaald door aantal & oppervlak van deeltjes
Aantal extra sterfgevallen door fijn stof & NO2 in regio Amsterdam (inclusief Duivendrecht & Amstelveen) waarschijnlijk groter dan 1000 per jaar (grote merendeel: leeftijdsverkorting van tenminste 10 jaar)

Overheidsbeleid

Sinds 1999 Europese normen voor fijn stof & NO2, die in Nederland in 1999 op ruime schaal werden overschreden en van kracht moesten worden in 2005

Jaargemiddeld NO2: 40 microgram/m³

Jaargemiddeld fijn stof: 40 microgram/m³
Let op: vanwege additionele norm overschrijdingskans in feite: ~ 32 microgram/m³

Nederland heeft 'derogatie' van EU normen gekregen

Veel creatief boekhouden t.a.v. fijn stof concentraties

Sinds 1999 in stedelijke omgeving (gecorrigeerd voor weersomstandigheden):
Let op: NO2 concentraties ongeveer hetzelfde (in Duivendrecht: forse normoverschrijdingen Blookerweg & Lunaweg)
Let op: Fijn stof concentraties 1999-2007 ongeveer hetzelfde; in 2008 eerste duidelijke teken van daling

Welke maatregelen helpen?

Minder fijn stof uitstoot door industrie (bijv. Corus, kolencentrales Amsterdam); nauwelijks iets aan gedaan

Goede roetfilters op dieselauto's; begint te komen

Milieuzones voor auto's, inclusief bestel- en personenauto's; anders dan in Duitsland goeddeels onbenut

90 km op snelweg, mits geen toename filevorming daardoor; deels onbenut

Niet bouwen vlak bij drukke wegen; op bescheiden schaal benut (bijv. Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch)

Overkapping snelwegen + goede afzuiging & filtratie; niet benut

Maatregelen met onzeker nut

Afvangen fijn stof met elektrische velden. Reden onzekerheid: kans dat geladen kleine deeltjes beter worden afgezet in de longen

Bomen planten. Reden: bomen vangen vooral grote deeltjes en veranderen windsnelheid

L. ReijndersDuivendrecht
Bewoner Zonnehof na onderzoek 'Zelf meten is zeker weten'.