GELD + TECHNIEK VERNIETIGT ALSMAAR MEER BANEN .

In 30 jaar tijd  is het karakter van de economie helemaal veranderd.
Vroeger was geld een middel waarmee werk en banen werden geschapen.
Nu is geld zelf het doel geworden, en er zijn allerlei manieren ontwikkeld om geld te verdienen ZONDER eerst werk te scheppen. Integendeel, werk wordt steeds meer overbodig, want mensen worden vervangen door machines, apparaten, computers en robots. Steeds meer banen en bedrijven die generaties hebben bestaan worden opgeheven, definitief. Met als resultaat dat steeds meer jongeren ook geen baan meer kunnen vinden.
Want die banen bestaan niet meer, en zullen ook nooit meer bestaan.
We zijn volop op weg naar een economie zonder mensen.
In Japan bestaat al een flinke fabriek waar geen mensen meer werken.
De overheid negeert die hele ontwikkeling. Want het merendeel van de economen doet dat ook. Men blijft het idee overeind houden dat er geen economische crisis is, en dat over een paar jaar alles weer wordt als vanouds.

In het buitenland echter komen steeds meer economen van naam die deze ontwikkeling zien en alarm slaan. In steeds meer landen is al een kwart, 25% van de mensen, permanent zonder baan, maar omdat de werkloosheidscijfers bij ons al een jaar of 20 worden gemanipuleerd, zie je dat niet terug in de werkloosheidscijfers.

Een economie met steeds meer werklozen en armen kan echter niet meer groeien. Ook dat feit wordt genegeerd door de  Nederlandse politici en economen. Maar de alarmkreten van buitenlandse economen als Nuriel Roubini en vader en zoon Skidelsky komen ook hier in de krant.

Omdat het alsmaar moeilijker wordt aan een  echte baan te komen zou het aantal uitkeringstrekkers ook de pan uit moeten rijzen. Dus worden de voorwaarden om aan een uitkering te komen alsmaar strenger. Dat leidt weer tot de groei van het aantal NUG-gers, Niet Uitkerings Gerechtigden. Mensen permanent zonder baan, die ook geen uitkering meer krijgen. Ofwel, het gevolg is dat de armoede alsmaar toeneemt. Dat valt niet op, omdat de armoede hier achter de voordeur zit, terwijl die in de zuidelijke Europese landen veel meer op straat ligt.
De politieke partijen beloven nieuwe banen bij de honderdduizenden. Maar bij navraag over het hoe daarvan, blijkt men dat niet te weten. Logisch, want het is ook onmogelijk. Het zijn, net als in Griekenland of Spanje, illusie-banen. Onze politici leven steeds meer in een zelf gefantaseerde schijnwereld. Gelukkig blijven de meeste burgers wel nuchter.
Dus komen er burgers die aan de gang gaan om alternatieven te ontwikkelen.
Gebaseerd op de kennis en ervaring van vroeger. Meer weten ? Info op (mjjmsc@hetnet.nl).