Voorwoord

Tijdens een 'back to the roots trip' naar Den Haag samen met zijn zus Lucie, ontmoette Jan van Zuchtelen bij toeval Hella en Freek de Jonge in het gemeentemuseum in Den Haag. Hella en Freek hadden samen met andere echtparen een tentoonstelling en ze gaven een kleine voorstelling in het kleine zaaltje beneden. Hella las stukken voor uit haar boek Los van de wereld, een aangrijpend boek waarin ze haar leven beschrijft. Op een scherm achter Hella verschenen beelden van haar kunstwerken. Freek zong liedjes en ging in op vragen uit het publiek.
Nadien ontstond tussen de schrijver en Hella een e-mailwisseling en bleek dat Hella en Jan 60 jaar geleden in dezelfde Haagse straat hebben gewoond, voor Jan het signaal om van een 'los van de wereld een verbonden met de wereld' te maken. Pure vreugde deed bij hem het dichterschap ontluiken. Jan vertaalde de beelden, maakte ze voor de mens meer toegankelijk.
Gezegd moet worden dat dit niet een twee drie tot stand kwam. Hella en Freek op de achtergrond en de uitgever zelf waren bij de realisering van dit project zeer betrokken. Ten slotte vielen de weerstanden weg en kreeg de dichter toestemming de foto's van de beelden ter illustratie van gedichten te gebruiken.
Dichter en uitgever kennen elkaar als kleinseminaristen uit de jaren zestig van de vorige eeuw, de jaren Stillekes, zoals de Vlamingen zeggen. In 2002 werd de kennismaking hernieuwd. Zo kon het gebeuren dat - in de tijd dat het Haagse bezoek plaatsvond - dichter en uitgever recent ieder voor zich en interactief een boek in wording becommentarieerden én de dichtbundel kon ontstaan.
De uitgever hoopt dat u als lezer er net zoveel plezier aan beleeft als hij tijdens dit unieke project.

Frans Duijf, uitgever
Juli 2009

Gedichten voor Hella door Jan van Zuchtelen
uitgegeven door
Admetos
te Duiven


In het begin schiep God de paradoxen 1:


Hemel en Aarde
Woord en Beeld
Man en Vrouw
Individu en Groep
Vader en Moeder
Idealisme en Materialisme
Een en Veel
..... en .....
.. en ..
.


Binnen het werkingsveld van deze paradoxen
kan ieder mens
zijn of haar eigen wereld creëren in eigen herkenbare en
beleefbare verhoudingen en kunnen we vanuit deze basis
of vanuit dit oerbeeld ook de wereld van de ander
herkennen en duiden. 2

Verwijzingen:

1 De compositie van de wereld, Harry Mulisch, 1980, De Bezige Bij, Amsterdam.

2 Begrip en Beeld, Frans Coppelmans, 1993, Stichting Plint, Eindhoven.Wedergeboorte


Tegen beter weten in
Werd ik opnieuw geboren
Het mocht eigenlijk niet
Het oude geluid was verstomd

Ik barstte uit mijn voegen
Niets paste meer
Angst was er ook
Hoe zou ik
Nieuw
Kunnen bestaan?

Jaren van ontkenning
Waren bodem voor
Mijn groei
Jaren van ontkenning
Leidden tot
Mijn bloei

Zwijg niet meer
Maar zing
Een nieuwe dag
Een ander ding

Scheppend
Een wereld nooit gezien
Een wereld oprecht en schoon
Een wereld voor mijzelf
Een wereld voor jou
Misschien?

Foto Marc Mildner           Beeld Hella de Jonge        Tekst Jan van Zuchtelen
Prelude
De Beelden                                       en                       De WoordenOpstandingAls ik tot stof zal zijn vergaan
En niemand, niemand
Mij nog kent van naam
Of van gestalt
Of roem
Of faam
Dan eerst zal ik opstaan
Opstaan
Uit het niets
Herrijzen
Zal ik
Herrijzen tot wat
Zelve voelt de waarheid van bestaan
In mijn nieuwe vel
Zal ik kond doen
Van een nieuwe tijd
Een nieuw verhaal
Een nieuwe wereld
Mijn wereld
Denk het wel
ISBN  978 94 90206 02 4
NUR   306
           646

© 2009, Jan van Zuchtelen
        Gedichten voor Hella
        Advies vormgeving en inhoud: Frans Duijf
        Beelden: Hella de Jonge
        Foto's: Marc Mildner
        

Uitgeverij Admetos te Duiven
Alle rechten voorbehouden.

Bestellen klik hier


Foto Marc Mildner           Beeld Hella de Jonge        Tekst Jan van Zuchtelen