Voor Vrienden van Duivendrecht

Een menselijke maat

In Duivendrecht is de bouwhoogte om mensen te huisvesten tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw bewust beperkt tot maximaal vijf woonlagen. De wooncomplexen Azaleahof en De Hazelaar hebben dan ook naar de zienswijzen van de inwoners het dorpse karakter van Duivendrecht met een menselijke maat niet geschaad.

Die menselijke maat is een belangrijk en principieel punt voor de inwoners van het voormalige lintdorp met boerderijen en enkele langs de Rijksstraatweg gelegen buurtjes. 

Echter op steenworp afstand, in de Bijlmermeer, verschijnen gigantische flats.

Onzekerheid onder inwoners over wat Duivendrecht op het terrein van woningbouw en  de lokale ruimte te wachten staat neemt toe. Bijna al het  omringende boerenland is overhoop gehaald maar informatie hierover en de toekomstige bestemming blijft achterwege laat staan dat inwoners hierbij betrokken en gehoord worden.

En hoe vreemd het ook moge zijn, voor nieuws putten de Duivendrechters vooral uit Amsterdamse bronnen. Van de verantwoordelijke politici uit Ouder-Amstel horen inwoners alleen dat er een nieuwe wijk met de naam Zonnehof komt.

Daarop steken inwoners en ondernemers uit Duivendrecht de koppen bij elkaar en nemen het initiatief een Dorpsraad op te richten welke de steun van alle inwoners krijgt. 

Korte tijd later staan woordvoerders van de Dorpsraad lijnrecht tegenover leden van het bestuur van Ouder-Amstel. De Dorpsraad eist informatie over wat Duivendrecht te wachten staat. De gemeente geeft daarop slechts een weinig opening van zaken. Van communicatie is nauwelijks sprake en van vertrouwen in de locale politiek al helemaal niet.  

Onverhoeds gaat de gemeente over tot erkenning van de Stichting Dorpsraad Duivendrecht en komt zelfs met subsidie voor samenlevingsopbouw en sociaal-cultureel werk.

Zoals te verwachten verbetert de verstandhouding tussen Duivendrechters en leden van het gemeentebestuur maar ook komt aan het licht dat vermoedens inzake massale nieuwbouw op enkele honderden meters ten westen van de Rijksstraatweg niet op drijfzand zijn gebaseerd. Het betreft hoogbouw in de wijk Zonnehof op welke locatie vier flatgebouwen van zeven, negen, elf en dertien woonlagen met te samen vijf honderd en vijftig sociale huurwoningen komen. 

Er is door de plaatselijke politici stiekem het belangrijke principe van voor Duivendrecht slechts beperkte bouwhoogtes toe te staan terzijde geschoven.

De Dorpsraad en de inwoners van Duivendrecht staan machteloos, kunnen niet anders dan accepteren wat reeds voldongen is. Met de rug tegen de muur beraden zij zich. Iedereen schaart zich achter het tegengaan van nog meer hoogbouw in het dorp en wenst dat het groen blijft.

Ondertussen gaat de bouw van de flats Mercurius, Neptunus, Jupiter en Saturnus in de Zonnehof voortvarend van start. Bijna gelijktijdig begint men in het centrum van de nieuwe wijk ook aan de bouw van enkele basisscholen en in de buurt waar nog niet zo lang daarvoor het Clarissenklooster stond ligt nu het doorlopend water van de Kloostersingel en een wooncomplex voor ouderen in aanbouw.

De buitenruimte van de nieuwe wijk wordt gevuld met  jong  groen, struiken, bomen en speelplaatsjes met banken. Een alsmaar mooiere tuin ligt in het verschiet. Voor onderhoud ervan zorgt de R.K.W.B.V. "Ouder-Amstel". Deze plaatselijke woningcorporatie kan daarbij putten uit het tuinfonds waarin iedere huurder maandelijks een bijdrage dient te storten.

Wanneer de inschrijving van huurders voor een appartement in de Zonnehof opent loopt het storm. In korte tijd zijn alle woningen, na selectie door woonmaatschappelijk werk, toegewezen.

Niet zonder moeite verovert de Zonnehof tussen de andere wijken van Duivendrecht een eigen gezicht. Een noodzakelijk en continue gebeuren zonder de rust die andere wijken in het dorp wel gegeven lijkt.  En nog eens extra belast omdat de flats niet bij de plannen voor vernieuwing van het centrum betrokken worden.

Met de bouwhoogte van de flats in de Zonnehof is voor Duivendrecht een menselijke maat overschreden. Het terugbrengen van die maat zal het dorp in alle opzichten goed doen.

Chris van der Linden
Bewoner van een appartement in de Zonnehof

Duivendrecht, 12 mei 2009


Duivendrecht