Een hete aardappel 

Op gepaste wijze inwoners van de wijk Zonnehof in Duivendrecht begin 2010 confronteren met omlegging van de Satellietbaan lijkt gelukkig verder weg dan ooit.

Aanleiding tot deze stelling inzake uitvoering van dit eerste onderdeel van het centrumplan zijn enkele belangrijke gemeentelijke doelstellingen welke per 1 februari 2009 gehaald zouden moeten zijn. 

Ten eerste is het de vraag of thans het draagvlak inzake het centrumplan onder inwoners van Duivendrecht de beoogde 60% heeft.

Ten tweede is op dit moment het vertrouwen van Duivendrechters in de rol van het zittende gemeentebestuur inzake vernieuwing van het centrum naar verwachting beneden de 60%.  Maar niet transparant gemeentelijk handelen bij dit onderwerp kan ook leiden tot een positieve score van 70 procent.

Niet onbelangrijk is voorts het gegeven dat de exploitatie van het centrumplan in principe onrendabel is. Er is op dit moment door de gemeente nog veel te weinig gespaard.

Met de raadsverkiezingen 2010 in het vooruitzicht hoeft het niet te verbazen  als zittende politieke partijen van Ouder-Amstel de hete aardappel centrumplan voor zich uit gaan schuiven. Zeker de flatbewoners van de wijk Zonnehof zijn daarmee gediend.

Duivendrecht,
30 januari 2009


De wijk Zonnehof in DuivendrechtDuivendrecht


Home
De wijk Zonnehof in Duivendrecht