Één aaneengesloten dorpshart Duivendrecht ???

Op 21 februari 2008 vertelt de wethouder ruimtelijke ordening van Ouder-Amstel in de sportzaal van het dorpshuis te Duivendrecht aan honderden inwoners dat het bij de vernieuwing van het dorpshart om één aaneengesloten gebied gaat. Daarbinnen wil hij alle ruimte voor aantrekkelijke maatschappelijke en commerciële voorzieningen, 270 woningen voor starters en senioren, een autoluwe en parkachtige omgeving met veel en veilige speelruimtes en een buurtstraat door 'Zonnehof'.

Voorts zegt hij over de kosten van het Programma van Eisen:

Het stedenbouwkundig plan is haalbaar. Er wacht een realistische opgave om te concretiseren.
De grondexploitatie (incl. parkeerexploitatie) is in april 2007 € 3,7 miljoen negatief.  Het SPVE DD is in februari 2008 budgettair neutraal. 
De raming investeren in maatschappelijk vastgoed bedraagt € 10 tot € 12 miljoen. De investering in maatschappelijke voorzieningen is noodzakelijk.

Bijna een jaar later vertelt de wethouder dat de vernieuwing van het dorpshart in één aaneengesloten gebied globaal uitgewerkt zal worden. Wat hij op dat moment niet vermeldt is dat het oorspronkelijke één aaneengesloten gebied uiteen kan vallen in twee deelgebieden namelijk 'Zonnehof' en 'Dorpsplein plus omgeving'. Indien die situatie zich gaat voordoen is dat onder meer aanleiding voor inspraak.

Het is inmiddels augustus 2009. De uitslag van de raadpleging over de Satellietbaan leidt ertoe dat deze weg ook in de toekomst parallel aan de Kloostersingel zal liggen. Dit betekent dat de wethouder het uitgangspunt van één aaneengesloten gebied bij vernieuwing van het dorpshart los moet laten. Ruimtelijke binding tussen 'Zonnehof' en 'Dorpsplein plus omgeving' is er niet. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht ligt aan gruzelementen. Een ronde van inspraak voor inwoners is nu onontkoombaar. Maar die komt er niet. Wel is er een 2e Overleggroep Dorpshart Duivendrecht met een leuke en beproefde werkvorm aan de slag gegaan. Alsof inwoners 'Zonnehof' daarop zitten te wachten.

Natuurlijk is het zo dat de wethouder op uitwerking en op bijstelling(en) van het oorspronkelijke vernieuwingsplan dorpshart aangesproken dient te worden. Een taak van de leden der gemeenteraad, die dát opvallend genoeg voortdurend nalaten te doen. Een verzuim dat steeds meer begint op te vallen gelijkend op een ziekte.

Voor wat er nu met het oorspronkelijke één aaneengesloten dorpshart Duivendrecht gebeurd is uiteindelijk niet de wethouder ruimtelijke ordening verantwoordelijk maar de raad.

Nogmaals, raadsleden van Ouder-Amstel laat inwoners 'Zonnehof' niet stikken. Geef ze inspraak en niet te vergeten gezonde lucht.

Chris van der Linden,
Lid van de PvdA,
Inwoner van een appartement in 'Zonnehof'

Moedeloos van al dat politieke gedoe verhuizen steeds meer inwoners. Echter velen kunnen dat niet.


Duivendrecht