Vrienden van Duivendrecht verkwanselen Zonnehof

Nog een half jaar en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend.

Behalve PVDA, CDA, VVD en D66 zou er dan wel eens een nieuwe partij  in de raad van Ouder-Amstel kunnen zitten.

Te denken valt aan de Vrienden van Duivendrecht met de rechtspersoon van een stichting. De organisatie telt zes bestuursleden waaronder Chris Bergher, voormalig trekker van het Comité Centrumplan Duivendrecht (CCD). Hij zegt met anderen bezig te zijn om een lokale politieke partij op te richten voor heel Ouder-Amstel.

De Vrienden van Duivendrecht is een zeer strak geleide ideële organisatie om de dorpskern groen en kleinschalig te houden. De stichting kan zelfs zonder problemen vleugels richting Ouderkerk aan de Amstel en Waver uitslaan want sinds halverwege dit jaar zijn daartoe passende en zeer breed geformuleerde beleidspunten opgesteld.

Mocht het zo zijn dat de Vrienden van Duivendrecht de politieke arena ingaan dan kampen ze met bekende problemen zoals een geloofwaardige presentatie onder kiezers en een duidelijke meerwaarde inzake het opkomen voor inwoners-, en wijkbelangen ten opzichte van de andere partijen.

Het was gisterenavond bij aanvang van de commissie ruimte in het Dorpshuis voor de paar aanwezige inwoners van de Zonnehof op de publieke tribune dan ook zeer spannend en een nieuwsgierig luisteren naar drie bestuursleden van de Vrienden van Duivendrecht toen die hun zegje konden doen.
Echter, het eenparig gebruik van de gelegenheid de ruimtelijke invulling van het Zonnehof als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht vanuit verschillende invalshoeken kritisch voor het voetlicht te brengen, kon grote teleurstelling over die inbreng onder inwoners van de Zonnehof niet verhullen.

De Vrienden van Duivendrecht lijkt, reeds nu, al teveel het bekende politieke spel te spelen waarbij het nogal eens voorkomt zonder principes water bij de wijn te doen. Van een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de zittende partijen is vooralsnog zeker geen sprake.

Vanaf gisterenavond weten inwoners van de Zonnehof zeker dat hun belangen door de Vrienden van Duivendrecht reeds verkwanseld zijn.

De Zonnehof verdient betere politiek.

Chris van der Linden
Bewoner van een Zonnehofflat

Duivendrecht, 4 september 2009


Duivendrecht