Duivendrecht, 29 augustus 2009

Rechtsbescherming op de tocht

Binnenkort zal de buitenruimte in de Zonnehof, behorend tot het westelijk deel van het ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht, een gedaanteverwisseling ondergaan.

Het gegeven dat inwoners van Jupiter en Saturnus sinds 2004 deze veranderingen voortdurend, massaal, met goede argumenten en zienswijze(n) afwijzen is vergeefs gebleken. 

De reactie van het gemeentebestuur luidt immer er dient 'Een nieuw dorpshart voor Duivendrecht' te komen. Basta!

Dit gezegd hebbend lijkt het college van Ouder-Amstel het recht aan haar kant te hebben. Toch valt daar wel het een en ander op af te dingen.

Zo valt te constateren dat inwoners van Jupiter en Saturnus op niet haalbare wijze benaderd en uitgenodigd zijn mee te praten, mee te doen en mee te denken inzake uitwerkingsplannen in hun directe woonomgeving. Kansen van burgerparticipatie zijn aan hen tot dit moment voorbijgegaan.

Vervolgens is uitvoering van de grondexploitatiewet inzake openbaarheid een heikel punt. Al te vaak beantwoordt wethouder Pieterman vragen vanuit commissie ruimte en gemeenteraad dat informatie vertrouwelijk is. Economisch belang gaat bij zo'n handelwijze boven rechtsbescherming van de eigen inwoners.

Voorts bestaat de sterke indruk dat het gemeentebestuur de wettelijke verplichting exploitatieovereenkomsten inzake het project Dorpshart Duivendrecht te publiceren (in 'de Amstelgids'/index.html'Weekblad voor Ouder-Amstel') niet nakomt. Deze verbeelding wordt nog eens versterkt door informatie in het ontwerpbestemmingsplan. Daarin staat dat de gronden ten westen van de Kloostersingel in eigendom zijn bij de gemeente. Om te vervolgen met de mededeling dat het kostenverhaal daar plaats heeft door middel van het uitgeven van gronden aan ontwikkelende partijen. Hetgeen de gemeente hier meldt moet toch leiden tot een gemeentelijke publicatie van een anterieure grondexploitatieovereenkomst?     
 
Te hopen valt dat hierover snel helderheid komt. Tijdens de besprekingen van de commissie ruimte staat namelijk het onderwerp voortgang project Dorpshart Duivendrecht structureel op de agenda.

Chris van der Linden


Duivendrecht