Duivendrecht, 13 augustus 2009

Belangen inwoners Zonnehof tellen niet

Zonder blikken of blozen stellen burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel de gemeenteraad voor om in het Dorpshart Duivendrecht 305 woningen te bouwen,185 in de wijk Zonnehof en 120 aan de overzijde van de Kloostersingel.
Hoelang kan zo'n politieke handelen nog doorgaan? En gaan de coalitie - partijen PvdA, CDA en D66 daarin mee? Of zullen deze partijen hun zienswijze inzake de voorgenomen invulling van het Dorpshart Duivendrecht realistisch gaan bijstellen?
Niet onbelangrijk.
Begin 2009 hebben voornoemde partijen ingestemd met burgerparticipatie op maat. 
Met het beeld van een ladder is toen getoond en uitgelegd dat meepraten, meedoen en meedenken van inwoners aan de orde dient te zijn bij herinrichting, ontwerpen, aanleg, nieuw beleid en bestemmingen van een wijk om de burger meer actief bij de totstandkoming van beleid en besluitvormingsprocessen en bij de uitvoering van werkzaamheden in de eigen woonomgeving te betrekken.
Enerzijds resulteert zulk handelen in tevreden burgers, anderzijds levert dat voor gemeentebeleid kwaliteitsverbetering op.
Echter het college van burgemeester en wethouders doet niet aan burgerparticipatie, laat op een onvoorstelbare wijze inwoners van de wijk Zonnehof in de kou staan. Ze vertrouwt erop dat raad, klankbordgroep, adviesraad Dorpshart Duivendrecht, stichting Coherente morrend maar ook berustend zullen volgen. 
Wat is dat voor een wijk, de Zonnehof?
Wie wonen daar?
Oh, meer dan eenderde van Duivendrecht?
Goh, laten we met die mensen eens kennismaken.

Chris van der LindenDuivendrecht