Raad akkoord met Ontwerp Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht

Parkeren in Duivendrecht

De leefomgeving kan alleen de nodige veranderingen in
samenspraak met de inwoners ondergaan


Nieuwe Hoop inwoners Zonnehof

Megaproject dorpshart Duivendrecht

Wij willen het Anders gaan doen

Een idee om mee te nemen in het partijprogramma 2010
Gemeenteraadsverkiezingen Ouder-Amstel
Wijkvervuiling
Één aaneengesloten dorpshart Duivendrecht???
Raad van State: bestemmingsplan A2 Hogeweide-Oudenrijn

Een College over Gezondheidsschade
Laat Duivendrecht niet stikken
Zienswijze op Ontwerpplan Dorpshart Duivendrecht
Nieuwbouw Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch gaat niet door
Weg Duivendrecht smerigste plek.
Rekenkamer Diemen en Ouder-Amstel
Bullshit
Opmerkelijk
Zo denk ik over Bestemmingsplan Duivendrecht
Zou Groenlinks voor  Zonnehof opkomen?
Vrienden van Duivendrecht verkwanselen Zonnehof
Rechtsbescherming op de tocht
Planschade
Belangen inwoners Zonnehof tellen niet
Voer voor juristen
Godgeklaagd
Geen weg door het Zonnehofpark in Duivendrecht
Kinderdemonstratie
Concept Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht
Maak gehakt van het concept bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht
Plan Dorpshart Duivendrecht opnieuw bekeken
De penningmeester
Een menselijke maat
Speciale richtlijnen voor obstructie Volksraadpleging in Duivendrecht?
Drie Verkeersvarianten van de Satellietbaan
Visie 2020
Bewoner Vallentin gaat in de fout
Presentatie alternatieve invulling van het Dorpshart Duivendrecht aan alle dorpelingen moet

Een hete Aardappel
IJstijd voor huurders in de wijk Zonnehof ten einde?
Buurtlink
Overleggroep Ontwikkelingen Dorpshart Duivendrecht
Ruimtelijke ordening en leefbaarheid in Duivendrecht
Comité maak gebruik van dorpshuis Duivendrecht
Duivendrecht zwanger van een dorpspartij
De wijk Zonnehof zit klem
Burgers van de wijk Zonnehof in Duivendrecht bedonderd
Gemeentehuis Ouder-Amstel nu al te klein 8 augustus 2008


Het goede raadhuis is duur
rapportage
Onderzoek nieuwbouw gemeentehuis
Ouder-AmstelDe Burgemeester van Ouder-Amstel 12 juni 2008
Commissievergadering op 12 juni 2008 in dorpshuis te Duivendrecht
Welk lot wacht het project Dorpshart Duivendrecht?
Diemen en Duivendrecht in Metropoolregio
Duivendrecht en misdaad
Brug tussen burgers en bestuurders
Verontrustende situatie
Ontsluiting van de J. Blookerweg aan de Van der Madeweg
Eindverslag Inspraak en beschouwingen

Oud Duivendrecht
Stadsdeel Duivendrecht in ontwikkeling
Noodzaak voor forum!
Lente in Duivendrecht
Gemeenteraadsvergadering van 27 maart.
Hoe een idee zonder draagvlak en inspraak uit de hand kan lopen.
Foto's van Duivendrecht nu en over enkele jaren betondorp?
Duivendrecht ontsluiting of ontluistering?
Fotos Zonnehof door Chris van der Linden.
Het vervolg.
Structuurvisie Ouder-Amstel door Chris van der Linden.
Het Begin.


Duivendrecht Zonnehof-locatie sinds 1973.
Gekte bij gemeentebestuur Ouder-Amstel resulteert in verwoesting woonomgeving en leefbaarheid.

Stuur Uw bevindingen naar:
gemeente  at  ouder-amstel.nl
De verkeerde Maquette


Het Vervolg


Home

Home

D u i v e n d r e c h t
door Chris van der Linden
De berichtgeving over Duivendrecht is begonnen november 2007
Duivendrecht Nu! de website
Comite Centrumplan Duivendrecht