Duisenberg School of het neusje van de Zalm

Een nieuw initiatief. Nederlands top talent in graaien moet nog slimmer worden om nog meer te kunnen graaien; erg verheffend als voorbeeld naar de Nederlandse jeugd toe. Over waarden en normen gesproken. De beurs, op de beurs ligt onze toekomst de grootste gokkast ter wereld doet zijn werk je hoeft zelfs geen kansspelbeslasting te betalen en het lijkt allemaal heel erg verantwoord en gewichtig. En dan Duisenberg zelf was er in het verleden geen sprake van "het Gat van Duisenberg"? Of zijn we dat al weer vergeten. De man die Den Uijl dwars zat evenals Kok; echte socialisten, den Uijl zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wat deze twee uitgespookt hebben.
Maar het geeft wel de culturele armoede aan van dit land alsof we niets beters te bieden hebben.
Mede architect van de euro nou ja dan weet je wel genoeg.
"De Zalm School of Finance" zou toch beter geklonken hebben dat is kwa naamgeving beweeglijker dan Duizendberg. En op de Zalm School daar kun je tenminste leren vissen: je gooit een kleintje uit en je vangt er een grote mee. Wat moet je nu met een gat? Alles verdwijnt in een gat, een zwart gat en daarom zijn de Russen zo bang voor de
Tsetjenen die ze "het zwarte kontenvolk" noemen. De Tsetjenen halen namelijk de Russen er op de beurs onderuit. Eerste les voor de Duisenbergschool haal Tsetjenen binnen om les te geven in speculeren: top specialisten. En vervolgens stel Zalm aan als master of finance om de brokken weer op te ruimen. Niet dat ik zo'n grote fan van Zalm ben maar naarmate de puinhoop groter wordt heb je wel zo'n Zacheüs figuur nodig die op de centen zit en de boel overziet. En wat vond Freud er nu eigenlijk allemaal van? U weet wel de man die iets over ons onderbewuste te zeggen had?

De anale fase (1;6 - 3 jaar)

In deze periode is het anale gebied van het lichaam de voornaamste lustverschaffer. Volgens Sigmund Freud zou het kind genoegen beleven aan het zich ontlasten. In ieder geval is het zeker, dat de kinderen in deze periode een grote interesse in de eigen feces vertonen. Men moet veel kinderen uitdrukkelijk beletten zich ermee bezig te houden.
Hoe belangrijk de eigenlijke anale genoegens voor het kind zijn zal men wel nooit aan de weet komen, maar zeker is, dat de zindelijkheidstraining in deze periode plaatsvindt en ontwikkelingspsychologisch van groot belang is.
Er zijn twee belangrijke aspecten aan het zindelijk worden:
        het kunnen inhouden van de feces en de urine tot het geëigende moment;
        het kunnen loslaten van de feces als het geëigende moment daarvoor is aangebroken.
Het is een proces dat zo'n periode van 1;5 à 2 jaar in beslag neemt. Bij sommige kinderen treedt i.v.m. de zindelijkheidstraining een vijandigheid jegens de ouders op. Anderzijds verschijnt er een zeker sadisme, een zekere wreedheid tegenover de dingen van zijn omgeving. Het kind vindt genoegen in het vernietigen, doden, kwellen. Het samenvallen met deze anale en sadistische fase geeft aanleiding tot de term anaal-sadisme.
Verwonderlijk is het niet dat de periode van zindelijkheidstraining van groot karakterologisch belang is. Volgende grondinstellingen moeten in die periode aangeleerd worden:
        orde en netheid;
        het kunnen afstaan van iets waardevols;
        het zich kunnen conformeren aan regels zonder te sterke gevoelens van vijandigheid.
Indien er zich in de anale fase voor het kind te grote moeilijkheden voordoen, kan het zogenaamde anale karakter ontstaan, dat getypeerd is door zuinigheid (soms gierigheid, mogelijk gesublimeerd tot verzamelwoede), overmatige ordelijkheid en weerbarstigheid. Alle vormen van ziekelijke gierigheid of zucht tot verkwisting hebben hun basis in deze eerste uitingen van de bezitsdrift en de behoudsdrift. Talrijke seksuele perversies uit de latere genitale fase zijn eveneens gebaseerd op stoornissen in de organisatie van deze tweede ontwikkelingsfase van het libido.

Nou ja wat moeten we er allemaal mee?

Twee extremen zien we opduiken een situatie van Chaos hetgeen zeer veel creatieve mogelijkheden biedt voor velen en aan de andere kant Orde hetgeen een situatie biedt die slechts weinigen voordeel biedt. En deze twee uitersten vinden we in onze zo hoog geroemde economie steeds weer terug meestal wisselen die twee extreme situaties zich af als in een golfbeweging. En nu gaat het erom dat wil een maatschappij een menselijk gezicht houden dat tussen die extremen van Chaos en Orde een balans gevonden wordt en dit is geen statische toestand dit is een voortdurend zoeken naar en daarom benoem ik Joop den Uijl postuum als Master of Balance aan de nieuw op te richten school.
Master of Balance. Den Uijl was voortdurend op zoek naar betere verhoudingen en hij deed dat met overtuiging en bezieling. Hij was een bescheiden mens hij verdiende geen 100.000 euro. Hij zette zich in; totaal. Hij zorgde ervoor dat er hoop was in dit land en geen gat. Het ontbreken van hoop is de ziekte waaraan dit land lijdt. Niet iedereen wil graaiend door het leven gaan. Niet iedereen wil een zwitserleven pensioen. Niet iedereen wil een marmeren grafsteen. Er zijn nog wel andere waarden die het leven de moeite waard maken of zijn de reeds geformuleerde waarden  tot norm verheven?

Jan Sterenborg

We moeten niet vergeten dat Chaos de moter van de economie is zoals blijkt uit het volgende voorbeeld: Als er geen goede inbrekers waren dan zouden de fabrikanten van hang en sluitwerk en fabrikanten van alarmsystemen en ondernemers van bewakingsdiensten weinig te doen hebben. Toch is de maatschappelijke tendens dat we alle inbrekers moeten opsluiten... we zouden ze ook dankbaar kunnen zijn (hebt uw vijanden lief). Verder drijft de misdadigheid onze wetenschappelijke inzichten ook tot een hoger niveau denk even aan het DNA onderzoek en denk aan de Griekse wetenschapper Archimedes die bekend van zijn Eureka-uitroep de wet van Archimedes vast stelde en zodoende goud vervalsers kon ontmaskeren. Concluderend zou je kunnen zeggen dat willen we de economie beter laten draaien dat we dan meer misdaad moeten toestaan, gek hè?
Archimedes
Probleem van Archimedes: U ziet twee goudstaven uiterlijk exact hetzelfde en van hetzelfde gewicht echter 1 van de staven bevat lood. Hoe kun je nu vaststellen welke staaf het lood bevat dus vals is zonder de staven door te zagen of te smelten en je mag bv ook geen röntgenfoto's maken?
Een kleine hint: Archimedes zat in bad toen hij tot het nieuwe inzicht kwam. Hij was zo opgewonden over dit nieuwe inzicht dat hij uit bad sprong, een handdoek omsloeg en vervolgens al "Eureka" roepend naar de koning rende om hem het goede nieuws te brengen. De koning was al voor enkele tonnen opgelicht zoals bleek na inspectie van zijn goudvoorraad. Het merkwaardige aan dit verhaal is nu dat de meeste mensen zich wel iets herinneren van het Eureka en dat er toen iets belangrijks ontdekt is maar wat er nu ontdekt is daar heb ik nog nooit iemand over gehoord, behoudens mijn leraar natuurkunde. Toch vind ik dit een mooi voorbeeld hoe oplichting de wetenschap vooruit kan helpen. 
Home
Misschien heb ik het probleem van Archimedes toch zelf niet goed begrepen. Volgens Wikipedia:

Eureka!
De ontdekking van de naar hem genoemde wet van Archimedes (zie boven) stelde hem in staat te bewijzen dat een gouden kroon van Hiëro II door de edelsmid was vervalst door toevoeging van zilver. Een anekdote vertelt dat hij, toen hij het theoretische bewijs had gevonden toen hij in bad zat, enthousiast uit bad sprong en naakt de straat op liep en schreeuwde: "Eureka, eureka! " Grieks: "εύρηκα!" = "Ik heb (het) gevonden, ik heb (het) gevonden!"

De wet van Archimedes zegt: Een geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld lichaam ondervindt een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Het lijkt wel abracadabra

De koning vermoedt dat de kroon niet helemaal van zuiver goud is.
Hoe kun je nu vaststellen dat het wel zo is of niet zo is, zonder de kroon te beschadigen?
Als we nu eens wisten hoe groot dwz hoeveel inhoud de kroon had dan konden we deze inhoud vergelijken met dezelfde inhoud puur goud.
Het probleem is nu: hoe bepaal je de inhoud van de kroon?
De kroon met al zijn krullen is moeilijk op te meten.Als het om een rechthoekige goudstaaf ging kon je zeggen lengte maal breedte maal hoogte is de inhoud. Met een kroon gaat dat niet.
Dus werd Archimedes erbij gehaald om een methode te vinden om de inhoud te bepalen van een zeg maar een niet rechtlijnig lichaam oftewel een willekeurig lichaam.
En daar kwam het badwater Archimedes te hulp.
Stel dat we een badkuip hebben die tot de rand toe vol zit met water en we gooien daar voorzichtig een gouden kroon in dan zien we dat er een hoeveelheid water over de rand stroomt.
Vangen we dit water op bijvoorbeeld in een maatbeker dan weten we hoeveel kubieke centimeter water erin zit.
Archimedes legde nu het verband tussen hoeveelheid overgestroomd water en de inhoud van de kroon. Op het moment dat hij dit verband bewust werd riep hij Eureka, want nu kon hij op eenvoudige wijze vaststellen of de kroon van massief goud was of niet.
Hoe dan?
Zodra je het volume van de kroon weet, die gelijk is aan de hoeveelheid overgestroomd water dan kun je dat volume aan zuiver goud aan de ene kant van de weegschaal leggen en de kroon aan de andere kant van de weegschaal.
De redenering is nu dat als de kroon van zuiver goud is dat dan de weegschaal in evenwicht is.

Nu maken we het wat ingewikkelder en maken volume en gewicht hetzelfde maar de samenstelling anders, zoals hierboven gesteld.
De vraag wordt nu kunnen we met dezelfde methode vaststellen dat we met bedrog te maken hebben of niet?
De twijfel slaat weer toe. Ik heb nog niet het gevoel dat ik de materie echt beheers. Wat gebeurt er als nu een voorwerp blijft drijven bijvoorbeeld als het van hout gemaakt is? Dan stroomt er wel een klein beetje water over de rand maar dan heb ik nog niet het echte volume te pakken. Dus om het Volume cq de inhoud van een voorwerp te bepalen dient het geheel en al onder water te verdwijnen.
En wat gebeurt er als we in een "oneindig" diepe badkuip de kroon laten vallen? Blijft de kroon dan op een bepaalde hoogte hangen of blijft de kroon alsmaar doorvallen?
Maw ik ben er nog niet.