De wijk Zonnehof zit klem

Vanuit welke invalshoek ook bekeken het is glashelder dat de wijk Zonnehof in haar ruimtelijke maar vooral sociale ontwikkeling klem zit.

Bekijk de (bijgevoegde) twee kaarten en zie hoe de kaart van bestemmingsplan Duivendrecht deels de kaart van de onderlegger van het Amstel Business Park (een gebied iets zuidelijk van de wijk Zonnehof) overlapt.

De wijk Zonnehof zal, zoals het er nu naar uitziet, een verdichte stenen verstedelijking ondergaan.

Politici, die jarenlang alleen maar achteroverleunend in het pluche van een raads- en/of wethouderszetel hebben gezeten, bevestigen nu wat vele Duivendrechters al enige tientallen jaren weten namelijk dat de Stadsregio Amsterdam de dorpskern Duivendrecht zou opvreten met al dat politieke gesnurk.

Echter niet alleen de Ouder-Amstelse politici treft blaam.

Wat te denken van Woningstichting Ouder-Amstel? Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht doen namelijk net alsof er niets aan de hand is met de 550 appartementen in de wijk Zonnehof. Geen visie dus ook geen informatie lijkt hun motto. Inmiddels groeit onder huurders de onrust. Vooral inzake het feit dat alles in de wijk op z'n kop komt te staan maar dat verouderde appartementen kennelijk goed genoeg zijn om nog eens vijftig jaar mee te kunnen.

Zowel met politici als met huisvesters in Ouder-Amstel hebben bewoners in de wijk Zonnehof nog wel het een en ander te regelen.

Chris van der Linden
Bewoner van een Zonnehofflat

Duivendrecht, 1 oktober 2008DuivendrechtHome
Kaart Bestemmingsplan Duivendrecht 2007  dd 19 dec. 2006
Kopie van Plankaart vd Ruimtelijk Programmatische Onderlegger Amstel Business Park