De penningmeester

Eind april ligt het laatste nieuws van Coherente in de brievenbus. Na kennisneming van de inhoud volgt een bezoekje aan de website van deze plaatselijke welzijnsinstelling want  'de penningmeester'  wil o zo graag weten wat de inwoners van Ouder-Amstel van een speciale versie van het jaarverslag 2008 vinden.

Een speciale versie van het jaarverslag voor de inwoners.

Wie bedenkt zoiets?

Zo'n uitgave veronderstelt namelijk het bestaan van een ander soortgelijk verslag over diezelfde periode maar dan alleen bestemd voor bestuursleden en medewerkers van de welzijnsinstelling, leden van het  gemeentebestuur en ingewijden.

Vooralsnog lijkt het erop dat de speciale versie van het jaarverslag goed bedoeld is.

Echter juist omdat er op het grondgebied van de gemeente zeer belangrijke kwesties aan de orde zijn is het uitgeven van de speciale versie onbegrijpelijk. Als actieve inwoner en/of vrijwilliger op bijvoorbeeld het gebied van de buitenruimte wil je zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn. Achteraf vernemen onvoldoende informatie te hebben gehad van Coherente en als gevolg daarvan op het verkeerde been gezet te zijn is zeer frustrerend.

Op zo'n bodem voedt de welzijnsinstelling gedachten onbetrouwbaar te zijn en onder een hoedje met de gemeente te spelen.

Een voorbeeld:
Advies van Coherente aan de gemeente inzake de voortgang van het project Dorpshart Duivendrecht zonder informatie aan inwoners laat staan om direct belanghebbenden hierbij te betrekken. 

Een ander voorbeeld:
Besluit van Coherente, na overleg met de gemeente, dat de positie van de werkgroep ruimtelijk beleid, openbaar vervoer en verkeer (rbovv) in 2008 bepaald is. Wat actieve inwoners van Duivendrecht zich hierbij moeten voorstellen is onduidelijk want toelichting ontbreekt.

Nou, penningmeester, dit is het dan. Laat maar weten hoe Coherente aan Duivendrecht de hand wil reiken zonder de ruis van Ouder-Amstel. 

Chris van der Linden
Duivendrecht, 17 mei 2009


Duivendrecht

Niet denkbeeldige verkeersbrug over Kloostersingel te Duivendrecht