Comité maak gebruik van het Dorpshuis Duivendrecht

Een plaats voor inwoners van Duivendrecht om bijvoorbeeld maandelijks met elkaar vrijelijk te praten over ontwikkelingen Dorpshart Duivendrecht is geen overbodige luxe maar een must. Het Dorpshuis is ervoor dus wat let het Comité Centrumplan Duivendrecht daar een begin mee te maken?
De dorpskern staan vele ruimtelijke veranderingen te wachten en als het aan Ouder - Amstel ligt zal daarbij slechts sprake zijn van selectieve inspraak.
In 2008 is tijdens politieke commissie- en raadsvergaderingen meermaals gebleken waar inspraak voor inwoners onder gemeentelijke voorwaarden toe leidt.
Inspraak bij voorgenomen ruimtelijke veranderingen zoals in de dorpskern van Duivendrecht is een zeer kostbare democratische verworvenheid. Om bij te praten, elkaars mening te horen is daarbij immer vrijelijk gebruik gemaakt van het Dorpshuis op het Dorpsplein.
De gekozen politici in Ouder-Amstel hebben de taak inspraak voor burgers goed te regelen, zorgvuldig uit te voeren en de plicht zich die democratische verworvenheid niet door het College van B & W te laten ontfutselen.
Voornoemde opdracht van de gemeente geldt ook voor het Comité. Zij dient zich sterk te blijven maken en vooral te richten op behoud en verbetering van de huidige situatie waarin het centrum van Duivendrecht verkeert. Tevens dient zij activiteiten te bevorderen die bijdragen aan het behoud en de verbetering van de huidige situatie waarin het centrum van Duivendrecht zich bevindt.
Regelmatig contact, samenspraak en communicatie met de nog steeds zeer omvangrijke achterban uit voornamelijk de wijk Zonnehof zijn daarbij onontbeerlijk.
Helaas valt te constateren dat het Comité de laatste tijd opvallend stil is hetgeen kan resulteren in verdamping van het beoogde doel alsook van de aanhang.
Comité maak gebruik van het gemeenschapshuis, zet in de Amstelgids een advertentie waarin je Duivendrechters uitnodigt in het Dorpshuis, praat bewoners van de Zonnehofflats, Waddenland, het Dorpsplein, Azaleahof etc. maandelijks bij en werk aan continuering van het o zo belangrijke vertrouwen onder alle direct betrokkenen.
Een best 2009.


Duivendrecht,
23 december 2008
Home


Duivendrecht
Over behoud van dit kleinschalig groene Zonnehofpark wil Marja praten