De verschillende boekwerkjes over het basisinkomen die bij de film horen ook het gratis eBook
Naar Homepage
De vereniging Basisinkomen

De film over het Basisinkomen
In de EU geldt vrij verkeer van mensen en goederen.
Wat gebeurt er?
Polen, Bulgaren etc. komen naar Nederland om te werken.
Daar is niets mis mee, alleen als er geen werk meer is dan vragen deze mensen een uitkering aan en blijven in Nederland.
Een zeer ongewenste situatie.
Wat is de oorzaak van deze scheefgroei?
De oorzaak is dat er in Nederland een koppeling is tussen uitkeringen en lonen cq werk.
Kunnen we daaraan iets doen?
Ja, we kunnen uitkeringen afschaffen en als Nederland een Basisinkomen invoeren. Het beste zou zijn dat binnen de EU alle landen dat zouden doen.
Een Basisinkomen is dan gekoppeld aan het staatsburgerschap.
Als er geen werk meer te vinden is in Nederland dan moeten de mensen uit het buitenland na bepaalde tijd (in Zwitserland meen ik 3 maanden) terug naar hun eigen land en daar is niets mis mee. Of als het basisinkomen is ingevoerd zouden ze langer kunnen blijven en geven dan in Nederland hun verdiende geld en het basisinkomen dat ze van hun eigen land ontvangen uit.
Voordeel voor de Nederlanders zelf is dat de tweederangsburger mentaliteit verdwijnt en het gemanipuleer met mensen zonder werk ophoudt met andere woorden: we krijgen er een menswaardiger samenleving voor terug!
Het zou voor het eerst in de geschiedenis een echt sociaal fundament in Europa leggen. Het gaat om een morele verheffing van onze samenleving: het Basisinkomen als burgerrecht.
Een zeer leesbaar stuk over het basisinkomen door Pieter Meester
Laatste stuk van de film over het basisinkomen met de voorbeelden zoals in bovengenoemd boekje, met de nederlandse ondertiteling. klik hier.