Ontwerp voor een virus-bestendige computer.


De computer wereld gaat gebukt onder de ellende van virussen, spam etc. Miljarden gaan verloren en wat misschien nog erger is onze vitale regelsystemen zijn kwetsbaar geworden.

Toch is het simpel virussen buiten de deur te houden nl. geen directe koppeling meer van het eigen netwerk met het internet.

Moord en brand zal er geroepen worden; dit kan toch niet. Hoe krijgen we onze gegevens dan van buiten naar binnen en van binnen naar buiten?

Als je dan zou zeggen zet er een secretaresse tussen dan ben je helemaal afgebrand. Ook al kost het de wereld haar veiligheid en kost het bedrijven miljarden; deze oplossing zeker niet!
Liefst alles automatisch en zo min mogelijk mensen en liever niet nadenken is het motto.

Wat dan wel?

Toch zit de oplossing al in bovengeschetste situatie: er moet een absolute scheiding komen tussen buiten en binnen. En er moet om niet al te veel secretaresses te krijgen een manier gevonden worden om gegevens van buiten naar binnen te krijgen.

De absolute scheiding tussen binnen en buiten kunnen we bewerkstelligen door ahw. onze computer te verdubbelen. En denk nu niet aan dual-core want daarmee worden de geschetste problemen niet opgelost.                                                                   
?De ene computer voor het contact met de buitenwereld en de andere voor intern gebruik.

Laten we ons in de nu volgende voorbeelden beperken tot de uitwisseling van tekst om het gegeven duidelijk te maken.

Stel er komt een boodschap binnen en deze informatie is belangrijk genoeg om bewaard te worden.

Hoe krijgen we dan deze informatie van de ene computer naar de andere, zonder eventueel eraan gekoppelde virussen mee te nemen?

Simpel gezegd kunnen we dit met de huidige middelen zo oplossen: we drukken de tekst op de printer af. Vervolgens leggen we deze tekst op de scanner van de 'binnen'computer en halen de tekst met een OCR programma binnen.

Deze gang van zaken levert gegarandeerd geen viussen op aan de binnencomputer kant, maar is volgens huidige begrippen te omslachtig en te langzaam dus ligt hier voor de industrie een uitdaging om deze omzetting eenvoudiger en sneller en betrouwbaarder te maken.

Lukt het ons een aangepaste OCR-scanner tussen buiten en binnen computer te plaatsen dan kunnen tal van omzettingen automatisch en betrouwbaar plaatsvinden. Zo hoeven we de tekst niet eerst af te drukken om hem daarna te scannen. We kunnen de tekst of de foto ook weergeven op een schermpje en dat schermje vervolgens scannen. In de loop van de tijd zullen de schermpjes steeds kleiner worden en zal de scansnelheid en de omzet snelheid toenemen. Uiteindelijk zal de dubbele computer met meerdere aangepaste scanners uitgerust worden. Hier ligt een echte uitdaging voor de industrie.

Mocht de buitencomputer besmet raken met een virus dan kunnen we deze computer eenvoudig schoonwassen door het inzetten van virusscanners of bijvoorbeeld door een extra schijf met een schoon systeem op te starten en de besmette schijf te wissen en er automatisch een nieuw systeem voor terug te zetten, een soort wasmachine dus.

Het spreekt van zelf, dat aan de binnencomputer kant er geen traditionele floppy-drives en cd-rom drives gemonteerd mogen worden maw geen enkel input-apparaat (behoudens muis, toetsenbord en scanner), omdat via deze kanalen ook virussen binnen kunnen komen. Als het toch nodig mocht zijn hier input-apparaten te gebruiken, dan moeten die geindividualiseerd worden dwz dat alleen voor dit bedrijf of huishouden deze floppy gebruikt kan worden en nergens anders. Dit is technisch eenvoudig te realiseren.
Ook mag de binnencomputer geen directe inkomende verbinding hebben met het internet en beter helemaal geen verbinding met het internet.

Hoe krijgen we gegevens van binnen naar buiten? Dit is eenvoudig gewoon rechtstreeks via de modem. Je zou zeggen via de uitgaande lijn naar het internet, maar dan krijg je ook weer gegevens terug dus liever via de omgekeerde weg als geschetst van buiten naar binnen, dat is het meest veilig.
Het kan wel uit via de binnen computer en terug via de buiten computer en dan een signaaltje via de controller een technisch trucje dus. Belangrijk is dat er nooit direct gegevens in de binnen computer kunnen komen.

Hoe ziet onze nieuwe computer er nu uit? 1 kastje met in feite 2 computers erin. Voor de coördinatie tussen de twee computers een controller. Verder twee beeld schermen of 1 scherm. Dan een toetsenbord met een extra knop om van binnen naar buiten te schakelen en een muis.

Maw. een goede computer is een dubbele computer. Als systemen op deze wijze beveiligd worden dan wordt de lol van virussen snel minder. Hoewel ze nooit helemaal verdwijnen, maar dat doen ze bij de mens ook niet.

De situatie waar we nu voor staan is niet veel anders dan in de Middeleeuwen. Toen in de middeleeuwen machtscentra ontstonden moesten die ook beveiligd worden tegen indringers en zo kwam men erop kastelen te bouwen met hoge en dikke muren er omheen. Om toch met de buitenwereld in contact te blijven werden er poorten in deze muren gemaakt. Even ter vergelijking een computer heeft meer dan 60.000 poorten ter beschikking in de middeleeuwen waren het er meestal zo weinig mogelijk.

Want de poorten moesten beveiligd worden door poortwachters of er werden fysieke maatregelen genomen deuren die dicht en op slot konden grachten om de buitenmuur etc. en toch lukte het steeds weer een slimmerik om al deze beveiligingen te omzeilen en binnen te dringen met alle ernstige gevolgen vandien.

De meest aansprekende list is natuurlijk het paard van Troje, vandaar in onze huidige tijd de benaming van het computervirus Trojaans paard.

Dus het probleem is van alle tijden en ieder mens heeft er ook persoonlijk mee te maken ivm zijn of haar gezondheid. Als mens moeten we er ook voor zorgen niet door een virus ziek te worden en het is wel leuk te denken aan een wereld zonder virussen maar dat is een illusie.

En last but not least: dat wat als zinvol beschouwd moet worden om door de computer opgeslagen of verwerkt te worden,  zullen wij zelf als mens moeten aangeven. Deze laatste stap valt niet te automatiseren dus toch een goede secretaresse of secretaris.

Jan Sterenborg
Achilles

Niet de Grieken kregen een Trojaans paard, maar de bewoners van de belegerde stad Troje. 'Eindelijk kon Troje door een list veroverd worden. De Grieken bouwden een groot houten paard. In de buik verborgen dappere helden zich. De overige Grieken voeren met de schepen van de stad weg naar het eiland Tenedus. Op aanraden van de listige Griek Sinon, die voorwendde dat hij gevlucht was omdat zijn landgenoten hem ter dood hadden willen brengen, brachten de Trojanen het houten paard hun stad in, waartoe zij een deel van de muur moesten afbreken, en gaven ze zich aan vreugde over. 's Nachts verlieten de helden het paard en tegelijk drongen ook te teruggekeerde Grieken de stad binnen, waarop een vreselijk bloedbad begon. Priamus en bijna alle Trojanen werden gedood. De vrouwen werden als slavinnen meegevoerd. Melenaus kreeg zijn echtgenote Helena terug. De stad werd in brand gestoken en geheel verwoest."Frank Hattink
Buiten
World Wide Web
Binnen
Thuis- of bedrijfs
netwerk cq. de eigen computer.
Scanner apparaat om een analoog iets bijvoorbeeld een blad met een stukje tekst of een foto, om te zetten in een digitale file.
OCR
Optical Character Recognition
OCR is software die de tekst als tekst kan herkennen en er een bewerkbare file van kan maken bv in Word.
-Scanner
Buiten
Binnen
Geintegreerde dubbele pc met aangepaste scanner
Home


Survey | SEO