Martin Schenkels


 Geen rechten
 Een nieuwe samenleving op coöperatieve grondslag
 Onze Grondwet
 Windenergie valt tegen
 Geld en techniek vernietigt alsmaar meer banen
 Gegoochel met werkloosheidscijfers

 Boek van Martin Schenkels:
 Een nieuwe samenleving op coöperatieve grondslag
 Hier bestellen