Aanmelden Reunie Ravensbos Hemelvaart 2010
Uw naam
Aantal deelnemers
Info over ziekte bv diabetes en beweeglijkheid bv rolstoel
eventuele speciale wensen en opmerkingen, vegetarisch of niet
Uw Email-adres:
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Afspraken over de reunie:

Wilt u meedoen dan moet U het volgende doen:

1. het papier rechts van deze tekst invullen en versturen.
    Mocht u al een email verstuurd hebben dan kunt U deze
    stap overslaan.
    U kunt het formulier ook gebruiken om een vraag te
    stellen dus los van de inschrijving
2. het door U vastgestelde bedrag overmaken op
    rekening:
  


    Deze rekening is uitsluitend voor transacties mbt
    Reunie  Ravensbos.

Sluitingsdatum 20 april

Elders op deze bladzijde staan aanwijzingen hoe u het bedrag dat U moet overmaken kunt vaststellen.

Als beide zaken binnen zijn bent U geregistreerd als deelnemer met het aantal aangegeven personen.

Aan uw registratie zitten 4 consumptie bonnen per persoon verbonden, die worden U verstrekt op vertoon van de bevestiging op de dag van de reunie zelf.

U krijgt een bevestiging van Uw registratie

U kunt voor 31 januari 2010 ten alle tijden Uw geld terug vragen.

Na 31 januari 2010 als de reunie doorgaat wordt het lastiger, omdat wij dan al bindende afspraken gemaakt hebben.
Maar mocht U door ziekte of anderszins verhinderd worden dan zullen wij in alle redelijkheid met U tot een verrekening komen.

Vanaf 31 januari wordt u via de website van Peter op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Peter heeft inmiddels een Weblog gestart ten behoeve van de reunie.

Na afloop zal de penningmeester verantwoording afleggen over het gebeuren.

Blijft er geld over dan wordt beslist of dat in de pot gaat voor 2011 of anderszins. Dit wordt in de financiele verantwoording meegenomen.
U wordt in de gelegenheid gesteld uw visie te geven.


Welk bedrag moet ik overmaken?

De huur van de eetzaal de koffie, de thee, de Limburgse vlaai en de lunch, de drankjes en hapjes, het schoonmaken en opruimen, kost allemaal geld.

Maar geld hebben we niet allemaal in even vele mate dus hierbij dit voorstel:

We gaan uit van een richtbedrag van 30 euro per persoon.
Als mensen met meerdere personen komen en dan het eindbedrag te hoog vinden moeten zelf een inschatting maken wat ze over gaan maken.

Aan mensen die ruimer in de slappe was zitten wordt gevraagd zich zoveel mogelijk aan het richtbedrag te houden en eventueel een kleine schenking er boven op te doen.

Als we dit met elkaar serieus benaderen dan komen we eruit.

Mochten er andere problemen zijn mbt het geld of anderszins neem zeker contact op met de organisatie en we gaan zoeken naar een voor U adequate oplossing.
Beperkingen:

De organisatie gaat uit van minimaal 50 personen en maximaal 150.
Er blijft een rek van 20 personen.
Er kunnen mensen afvallen en er staan mensen op de wachtlijst.

Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van aanmelding en betaling.

Als het maximum overschreden is dan wordt dit gemeld en kunnen mensen op een wachtlijst gezet worden.

Mochten er echt aanzienlijk veel aanmeldingen zijn dan moet eea anders geregeld gaan worden
dit wordt dan tijdig medegedeeld.

Als U met meerdere mensen wilt komen dat kan bijvoorbeeld ik neem mijn vrouw en zoon of dochter mee of mijn vriend of vriendin. Moet kunnen alleen beperk dit aantal tot 3 als blijkt dat er veel ruimte over is dan melden wij dat weer en kunt U gerust met zijn vijfen komen. Maar dit is even een kestie van passen en meten.

31 januari 2010 valt de beslissing of het geheel doorgaat.
U krijgt daar bericht over.
Update: 17 juni 2009
Voorlopig programma Reunie Ravensbos 2010 Hemelvaartsdag.

We maken van de reunie een culturele dag. Ravensbossers met eigen werk of dat nu boeken zijn, tekeningen, schilderijen, grafisch werk, foto's, beelden of eigen voordracht worden uitgenodigd zich te melden. Ook mensen die een eigen bedrijf of bedrijfje hebben zijn welkom. Houdt het echter beperkt.11.00  Aankomst op Ravensbos
            Koffie en thee met Limburgse vlaai
13.00  Lunch
14.00 Toespraken
14.30  Kennismaking met het werk van Ravensbossers
            Borrel en hapje cq thee en koekje
17.00  SluitingReunie Ravensbos Hemelvaart donderdag 13 mei 2010
Website Peter van Velzen   Website Willem Reijnders

Peter van Velzen heeft een Blog geopend tbv de reunie op Ravensbos

Nieuwsbrief     Foto uit 1952        Ravengekras       Cuijk          Klassenlijsten       >>>> hier rechts staat de actuele stand van zaken

Foto's van Jo Hoen     Toneel     Jan Zwartkruis     De laatste Over en Weer    Fronten

Brief van Martien Noordermeer OMI over Haiti      Badges    Henk van Gorkum 1953-2002     Herinneringen van Jo Hoen

Open brief aan Jo Hoen door Toon van Buren

Herinneringen door Henri van de Werd

Foto's van Peter Bouten    De heilige boom van de Bawòng door Toon van Buren   Sevenum door Jo Hoen

Reis in de Buitenbouw door Jène van Moorsel        Herinneringen van Franklin Lafour

Roeping door Willem Theloosen   Reactie op roeping door Jo Hoen

Sacramentsdag door Jène van Moorsel

Herinneringen aan Ravensbosch door André van Kempen     Huub Oosterhuis door André van Kempen

Van onbesproken gedrag door Gijs Okhuijsen

Mijn levensverhaal door Huub Remmel

Fotos van de reunie klik hier

Filmpjes van Willem Reijnders

Wim Cartens OMI over de reunie

Foto van Jan Diederen

Overlijden pater Cartens

Boek over Ravensbos door Jène van Moorsel en Jo Hoen

Sexueel misbruik op Ravensbos

Klassenlijsten van pater Palm OMI inloggen met het bekende wachtwoord beginnend met een hoofdletter

Het incident: Ravensbos juni 1963

In Memoriam Pater Wim Cartens OMI door Jan Sterenborg

Rapport van de commissie Adriaenssens over sexueel misbruik in België

Breaking the Silence

Overlijden Piet Souren OMI

Nieuw boek van Franklin Delano Lafour: Transfiguratie

Groepsfoto Ravensbos 1958 met herkenningslijst van Gerard Jansink

Ravensbossers in Amsterdam en het geheim van de Westertoren

Reactie van Frans Duijf op Pater worden?

Het nieuwe Ravensbos

Ravensbossers in Amsterdam als E-book gratis

Alle verhalen gebundeld downloaden

11 mei 2010

Aanmeldingen 140
Betalingen 109 Bedrag in kas 3650 euro  min 13,75 voor jaarlijkse pasbijdrage Triodosbank
Schenkingen binnen het totaalbedrag: 405 euro
16 personen zijn geinteresseerd maar kunnen niet op de vastgestelde datum
Afmeldingen: 7
Participanten 9
Email adressen in bestand 138
Niet werkende emailadressen: 16


Participanten zijn mensen die een boek(en) of schilderij(en) of foto werk of grafisch werk of zakelijke voorlichting of zelf iets willen brengen muziek of een gedicht etc. meebrengen.
Ook overwegingen of herinneringen zijn welkom.