Rudolf Steiner over Plato en de vier deugden:
wijsheid, moed, bezonnenheid en gerechtigheid.
Lezing gehouden te München 31 januari 1915