Het Onvoorwaardelijke BasisInkomen (OBI)
hoe betalen we het?
In het inmiddels vierde boek van Rients Hofstra  kwam een opmerking over het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) naar voren die mij noopte een reactie daarop te schrijven. Middels de reactie hoop ik duidelijk te maken dat het Basisinkomen niet draait om gratis geld of andere misvattingen als: wie zal dat betalen. Het Basisinkomen is mi. noodzakelijk voor de toekomstige mensheid en is betaalbaar.


Beste Rients,
ben begonnen met je vierde boek Recht Rust Regelmatig met
als ondertitel Denk eens anders (out of the box).
Ik houd van je stijl vooral de conversaties tussen mensen spreekt mij zeer aan.
Waarom? misschien omdat Goethe in het Sprookje van de groene slang zegt:

Wat is verrukkelijker dan goud? Vroeg de koning
Het licht, antwoordde de slang.
Wat is verkwikkender dan licht? Vroeg de koning.
Het gesprek, antwoordde de slang.

Goethe: Het sprookje van de groene slang en de schone lelie


Omdat ik meen wat misverstanden rond het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBI) te moeten ophelderen het volgende als poging:

Mensen praten ivm OBI vaak over gratis geld etc dat is een misverstand, het gaat om een recht, een burgerrecht een volgende (noodzakelijke) stap in de ontwikkeling van ons mens-zijn.
Voor het eerst in de geschiedenis betreden we het sociale veld.
Waarom voor het eerst?
Omdat dan de basisvoorwaarden voor iedereen hetzelfde zijn.
Vergelijk twee schakers:
het maakt niet uit of de een arm is of de ander rijk
met een bord, de stukken en de spelregels kunnen ze samen spelen.
Verschillen zullen er altijd blijven bestaan maar als samenleving dienen we voor iedereen de voorwaarden te scheppen. Voor iedereen.

Het maakt niet uit als we iedereen in Nederland 2000 euro geven.
Waarom maakt dat niet uit?
De verhoudingen blijven hetzelfde
en de inflatie doet zijn werk
er verandert bijna niets.

Dus als we over het OBI spreken moet er iets bij komen opdat er wel iets verandert: en dat doen we via de BTW (communicerende vaten).

De BTW wordt tegelijkertijd met de invoering van het OBI aangepast ingevoerd.
En wat houdt die aanpassing dan in?

De BTW wordt een glijdende schaal van laag naar hoog tarief :
-        Producten en diensten die weinig milieubelastend zijn en het leven dienen worden laag belast
-        en luxe producten en milieubelastende producten en diensten worden hoog belast.
Ook culturele zaken als boeken vallen mi onder het lage tarief.
Hoe het BTW tarief precies vorm krijgt is onderwerp van politiek- en maatschappelijk debat.

Biologisch dynamisch geteelde sla                                                0% BTW
Biologische sla van de koude grond uit NL                                        1% BTW
Gangbare sla van de koude grond uit NL zonder bestrijdingsmiddelen        2% BTW
Biologische sla uit NL uit de kas                                                         4% BTW
Gangbare sla uit de kas                                                                 6% BTW
etc.
Sla uit buitenland                                                                         10% BTW
etc.

Voorbeeld hoogte BTW tarief voor krop sla

Veralgemeniseren we bovenstaande voorbeeld van de sla op de meer algemene categorie "gewassen" dan kunnen we een tabel opstellen waarin de punten staan die van belang zijn voor de bepaling van de hoogte van de BTW. Twee zaken zijn zeer van belang: gezondheid en milieu.
Tabel:
-        wordt er gen-gemodificeerd of natuurlijk zaaigoed gebruikt
-        komt het gewas van de volle grond of uit de kas
-        wordt het gewas traditioneel geteeld of op biologisch of op biologischdynamische wijze of anders
-        worden er bestrijdingsmiddelen gebruikt of niet
-        de afstand van producent naar consument (binnenland-buitenland)
-        etc.

Uit deze tabel wordt een formule ontwikkeld om de BTW hoogte vast te stellen. Zo zien we dat dan niet alleen de markt meer de prijs bepaalt maar ook de politieke wil in de zin van: wat vinden wij goed voor ons mensen en wat vinden wij goed voor ons milieu.

En zo moeten er in de toekomst voor alle goederen en diensten dergelijke BTW tabellen opgesteld worden  waaruit de BTW hoogte voor de betreffende goederen en diensten komen rollen, die dan weer afhankelijk van veranderingen in de markt en de politieke voorkeuren jaarlijks bijgesteld kunnen worden.


Wat we zien gebeuren is dat naarmate mensen meer geld te besteden hebben er meer geld uitgeven wordt aan luxe goederen en diensten en dat er dan dus via de BTW meer geld terug stroomt naar de gemeenschappelijke pot. Naarmate men meer te besteden heeft stroomt er meer geld terug dan er ontvangen wordt via het OBI en zo betaalt men dus proportioneel mee aan de financiering van het OBI. Over gerechtigheid en solidariteit gesproken en dit alles ook nog eens in vrijheid, want de mensen met meer geld worden niet gedwongen om luxe spullen te kopen. De mensen met minder geld betalen ook mee aan het OBI via de BTW en afhankelijk van bescheidenheid en prioriteitstelling veel of weinig.

Een tweede maatregel zal zijn dat de loonbelasting afgeschaft  wordt. Dit betekent dat arbeid veel goedkoper wordt voor de werkgevers, waardoor de concurrentiepositie verstevigd wordt. Verder is het veel eenvoudiger door het OBI van baan te wisselen hetgeen het algemene werkklimaat ten goede komt (ontslagrecht wordt soepeler).

Bijkomende voordelen zijn dat talloze voorzieningen zoals kinderbijslag, AOW studiebeurzen etc. afgeschaft kunnen worden. Zeer veel ambtenaren worden overbodig.  De sociale diensten kunnen grotendeels afgeschaft worden. Er zullen nog wel mensen met problemen overblijven maar met een OBI zal dat aantal aanzienlijk dalen.

Mensen gaan weer vanuit zichzelf aan de slag om hun situatie te verbeteren zonder de angst dat als ze ontslagen worden of als er iets mislukt ze direct in de ellende zitten. Er is een basis.

Dus er is mi geen andere weg, het grootste deel van de OBI is er al via uitkeringen en voorzieningen, het extra deel komt uit de BTW inkomsten dus er is mi geen enkele belemmering om het OBI in te voeren.
De resultaten uit Canada bevestigen dit ook.

Wie bescheiden en gezond wil leven kan dat via het OBI en kan via eigen inspanning zijn levensomstandigheden verbeteren door loondienst of eigen initiatief.

Nu de politieke wil nog.

Groeten van Jan Sterenborg

ps
Het OBI is gebonden aan staatsburgerschap dus buitenlanders kunnen hier wel komen werken maar hebben geen recht meer op uitkeringen. Dus als het werk ophoudt moeten ze terug of geven hier hun eigen geld uit.

Verder is het goed na te denken ivm robotisering over het belasten van machinearbeid. Nu is het zo dat mensenarbeid relatief zwaar belast wordt maar het gebruik van machines niet. Dit ook met het oog op het steeds minder worden van banen door mechanisering, industrialisering, automatisering, globalisering en ten slotte robotisering.
Als we niets doen komt de ramp vanzelf.


Rients Hofstra heeft inmiddels vier boeken geschreven waarin een nieuwe politieke aanpak uit de doeken gedaan wordt:
Romke D'13,
Revolutie: Wat als....?,
Roerig evenwicht en tenslotte
Recht rust regelmatig met als ondertitel: Denk eens anders.
Om het eenvoudig te houden kunnen we natuurlijk beginnen met een beperkt aantal categorieen b.v. nul tarief,  laag tarief, midden tarief en hoog tarief. Maar als de tijd voortgaat zal dit steeds meer gedifferentieerd worden.
Dit hoeft niet ineens maar kan gefaseerd verlopen