Hier kunt u het in Memoriam downloaden
Open publication - Free publishing - More omi
Beste Jan en Peter,
Ik heb de biografieën in jullie laatste rondschrijven gelezen met veel belangstelling en toen dacht ik "Ik waag het er ook op!" Welnu dan :

1929                geboren in Bergen op Zoom
1947 -1951        student op Ravensbosch
1954                eeuwige geloften in Sevenum
1957                priesterwijding in Gijzegem (B)
1958 -1959          stage in Duitsland (Friedrichsfeld, dat ligt tussen Wesel en Dinstlaken)
1959 -1966          leraar op Ravensbosch en studie Duits
1966 -1967        begeleider van onze filosofen in Venray
1967- 1971        overste van het groot seminarie in Huis ter Heide/Zeist
1969 -1984        catechesedocent aan de Pedagogische Academie in Zeist
1971 -1999          vaste assistent in de Josephparochie in Zeist: al die 28 jaren tot aan m'n  heupen tussen de jeugd gestaan, praatgroepen, vormselvoorbereiding,  vastenprojecten begeleiden, trouwen, helpen scheiden etc. etc.
Omdat ik in een rijtjeshuis woonde en kamers over had, werden die alras bewoond door pubers, die twee jaar bij me bleven. Daar valt meer over te vertellen....
1980 - 1998        bijlessen gegeven aan middelbare scholieren, die niet mee konden komen op school. Ik wilde geen geld verdienen aan die kinderen, daarom financierden we samen een Foster-Parentsplan jongentje in Vietnam.
1995 - 1998        in het landelijk bestuur gezeten van het GOP, vereniging voor Gehuwd en Ongehuwd Priesterschap
1989 - 2009        hoofdredacteur van ons intern contactblad Het Laatste Nieuws en van ons blad Over en Weer
1992 - 2003  lid van de Provinciale Raad
1994 - 2003  Vice provinciaal
1995 - 2000  Regio overste van de regio Santpoort
1999 - 2007  naar ons klooster in Cuijk
2007 - 2009  naar verzorgingcentrum Maartenshof in Cuijk
2009                van ziekenhuis Boxmeer rechtstreeks naar Berchmanianum gebracht, omdat ik 24-uurs verzorging nodig heb. In dit huis zitten we momenteel met 72 uitgewerkte priesters en broeders van diverse pluimage, waaronder vijf Oblaten nl. de paters Vermuë, Nijsten, Palm, Keijzer en ik. Was wel even wennen...

Doet met het bovenstaande wat jullie willen, misschien is het te uitgebreid!!
 
Weest beiden zeer gegroet!!!
Nijmegen 17.02.2010        
W.Cartens OMI