Brief aan Marcel door Toon van Buren
Bespreking van: Brief aan Marcel - over de werkelijkheid van de geest.

Jouw tekst, Tony, is werkelijk uniek omdat zij een symbiose bewerkstelligt tussen vier levenservaringen: Afrikaanse stamcultuur van de Bawòng, jarenlange pastorale dienst in een psychiatrisch milieu, vele jaren zen-beoefening en contact met een Japanse zen-meester, en christelijke ervaring gevoed door theologie, filosofie en spiritualiteit. De verbanden die jij legt tussen de vier zijn verbazingwekkend en magnifiek. Nooit eerder ontmoette ik iemand die iets soortgelijks heeft gedaan.
Prof dr Marcel Dumais omi - Universiteit St Paul in Ottawa.

Trefwoorden
Geest, gebed, God, mystiek, magie, geloof, Jezus, kerk, secularisatie, transformatie, psychiatrie, ziel, zelf en zen.


Brief aan Marcel 
Over  de werkelijkheid van de geest

Toon van Buren

Brief aan Marcel
Over de werkelijkheid van de geest
De kruik gaat zolang ter water tot ze barst, met de kerk die ter wereld gaat is het niet anders. Vooral nu niet. De Brief aan Marcel over de werkelijkheid van de geest is een antwoord op de vraag hoe in onze geseculariseerde wereld nog geloofwaardig gesproken kan worden van een man die stierf en toch nog leeft en nu met ons zou optrekken op onze reis naar het Rijk Gods dat midden onder ons is. Een verbluffend verslag van de ervaringen die de auteur op zijn reis daarheen opdeed met de magische godsdienst van de stam van de Bawòng in Congo, met Zen-boeddhisme, met psychiatrie (niet als patiënt maar als pastor) en met christelijke, devotionele maar ook mystieke, spiritualiteit. Hoe dit alles uit te leggen aan de wereld?

Geen discussie van welles-nietes - geest, ziel, God - tussen wereld en kerk. Dat zou de indruk kunnen wekken, dat er in feite twee werelden bestaan, wat niet het geval is. Er is maar één wereld. Deze kan echter op twee manieren gezien worden. Door de exclusieve, 'geseculariseerde'  bril van de ratio, van het verstand, die altijd kijkt van dit naar dat, van hier naar daar, van nu naar later of vroeger en dus per definitie nooit uitkomt bij alles en overal en altijd. Of door de 'religieuze' bril van geloven die niets toe of af doet aan alles wat het verstand ontdekt (leve de secularisatie) maar dit beziet vanuit het standpunt van, juist inderdaad, van overal en altijd - het standpunt van de geest. Evenmin als de oceaan iets is dat opgeteld zou moeten worden bij alle golven, is ook de geest niet iets dat toegevoegd wordt aan de wereld.

Het gaat om een ervaringstocht van het 'ik' naar het zelf, van transformatie van het lichaam door aldoor toenemende geest. Om een geest die werkelijk is, omdat hij werkelijk - ook in wetenschappelijke termen -  op de auteur inwerkt. Dan zou het toch wel erg raar zijn als dat niet met iedere mens het geval zou zijn, hoe geseculariseerd hij ook is. Wie het niet eens is met de theorie van Newton wordt desalniettemin toch ook door de zwaartekracht getroffen.

Paperback. ISBN 978-90-819448-0-9  241 pag. 17,50 euro (inclusief verzendkosten)

Online te bestellen: www.lulu.com. Ofwel Google: 'Toon van Buren - Brief aan Marcel'    
 
# aanklikken: 'preview' > u kunt het boek inzien/helemaal lezen; 'winkelwagentje' > kopen

Het boek is 'on command' - elk exemplaar wordt apart gedrukt, na bestelling. Muisklik van u richting Amerika (lulu.com), vandaar gaat een seintje richting Frankrijk, waar het boek gedrukt wordt, dat vervolgens per post bij u  wordt thuis bezorgd. Levertijd plusminus 10 dagen. Het lijken wel drones!

Wie 'niets heeft' met online en creditkaarten - en geen geschikt neefje die er wel wat mee heeft, kan auteur/uitgever mailen: toonvanburenbam@gmail.com. Die bestelt dan voor u.


Recensie door Aad van Dijk - voorzitter van de VPW-Utrecht.

Ook Toon van Buren was aanwezig op de jaarvergadering van de VPW-Utrecht. Na Hans kwam hij aan het woord over zijn boek. Aad van Dijk heeft het gelezen. 

Brief aan Marcel. Over de werkelijkheid van de geest.

Er zijn weinig boeken die ik binnen een week uit heb.  Meestal zijn er zoveel andere 'zaken' aan de orde dat ik er niet of nauwelijks toe kom om iets snel uit te lezen. Zeer tot mijn verbazing gebeurde dat wel met de brief aan Marcel. En dat terwijl het toch 239 pagina's omvat! Eigenlijk snap ik het nog niet.  Maar er is een aanduiding die misschien het dichtste komt bij wat ik steeds ervaarde: mysterium tremendum et fascinosum.
Ik geef eerst iets van de inhoud weer: op de cover staat: "een verbluffend getuigenis als antwoord op de vraag hoe wij in onze geseculariseerde wereld nog kunnen spreken van een man die gestorven is en toch leeft." Marcel aan wie deze uitvoerige brief is gericht is een Canadese studiegenoot van Toon uit de Rome-periode begin zestiger jaren. Marcel is hoogleraar exegese geworden in Ottowa en Toon heeft ongeveer heel de wereld gezien. In zijn brief legt Toon een link tussen het christelijk geloof waarin hij is opgevoed en zich heeft ontwikkeld, zijn pastorale praktijk in een psychiatrische setting, zijn eerbied voor de levensbeschouwing van een Kongolese stam waar hij mocht verblijven en zijn vele jaren beoefening van de zen-meditatie in contact met een leermeester.
Eerst iets over het fascinosum. Het is zo eerlijk en menselijk en religieus en vriendelijk en vredelievend, dat ik er wel mee door moest gaan. En - nieuwsgierig als ik ben, - er ook mee door wilde gaan. Toon, hoe loopt dit af? Dat was een voortdurende vraag bij het lezen.
Dan het tremendum. Het is tegelijk een zo andere wereld, dat ik me soms afvraag: wat ben ik eigenlijk eenzijdig gericht. Zou ik niet ook veel meer moeten openstaan voor al die perspectieven die Toon opent. Dat hoort toch ook tot de werkelijkheid. Thomas Merton was ook zo iemand die de openheid voor wat er is 'voorbij de woorden' sterk benadrukte. Daar zou ik veel meer aan willen werken.
Toon deed dat en doet dat. En het maakte een bijzonder mens van hem. En hij vertelt mij er over en neemt mij mee aan zijn hand. .
De VPW- utrecht heeft uit het boekenfonds een kleinstukje van de publicatie van zijn boek mogelijk gemaakt, met name om het ook in het Frans verspreid te krijgen bij de mensen uit Kongo.

Het boek is te bestellen via www.lulu.com


Hier kunt u de boeken via Lulu bestellen

Als u geen credit-card of Paypal heeft dan kunt u het boek ook via Toon zelf bestellen. Stuur dan een email naar: toonvanburenbam@gmail.com