De mens

ik ben de leugen en de waarheid
de liefde en de haat
onmachtig in mijn macht
krachteloos in mijn kracht
beperkt in de ruimte
tijdelijk in duur
niets in alles
klein in het grote
gewelddadig geweldloos
tegenstrijdig in de strijd
spreek mee en tegen
zomaar en bedacht
met en zonder weten
gelovig en ongelovig
schijn en wezen
onzinnig zinvol
onmenselijk menselijk
vraag en antwoord
twijfel en zekerheid
mijzelf en een ander
schaduw en werkelijkheid
geest en lichaam
lach en grijns
huilend genieten
neem en geef
achter mijn masker
mijn openheid
kwetsbaar onkwetsbaar
kwaad op mijzelf
een goed huichelaar
driftig begerend
ik ben leven
eigen spiegelbeeld

uw broeder en zuster
uw medemens


Joop Oversteegen uit Transparant Appél blz:116


Gedichten