De heilige oorlog, de djihad

"de djihad is een godsdienstige plicht voor moslims om de islam te verspreiden en wel op vier wijzen:
door het hart, de tong, de hand en het zwaard. "

Nu is het grote misverstand in de hele discussie dat het zwaard opgevat wordt als een materieel instrument en dat gelijkertijd daarmee terreur gerechtvaardigd wordt.

Niemand kan bewijzen dat er een God bestaat en ook al zou je kunnen bewijzen dat er een God bestaat is het dan gerechtvaardigd de ander te dwingen op grond van dit bewijs God aan te nemen? Je kunt iemand wel dwingen God aan te nemen maar wat doe je dan?
Je creëert een robot, een onwillig onvrij wezen en vervolgens word je geconfronteerd met de vraag is dit nu de wil van God om onwillige, onvrije mensen te creëren?

Je hoeft ook niet te bewijzen dat God bestaat je kunt wel aannemen dat God bestaat en dat is een vrije daad.

Het scherpste zwaard dat er bestaat is het zwaard van de geest: het onderscheidingsvermogen!
En als de djihad, de heilige oorlog, aangeeft dat het zwaard een van de middelen is om het doel te bereiken dan is dit middel op de mens zelf gericht en niet op de ander.

Wij, als mens, ieder individueel moet leren dit zwaard te hanteren. Wij moeten leren te onderscheiden wat goed en fout is. Zelf dat onderscheid te maken en niet blind volgen wat bv de Amerikaanse president, de Paus of de dominee, de pastoor of de Imam of onze ouders aangeven als goed en kwaad.


Jan Sterenborg


Als we deze overwegingen over het zwaard doordenken dan is er dus geen enkele plicht of dwang om welk geloof dan ook te verspreiden. Wij hier in het Westen hebben vanuit ons niet weten zelfs kruistochten gevoerd om het ware geloof te verbreiden, missionarissen uitgestuurd om de heidenen te bekeren....... alles onwetendheid. Het enige wat wij als mens kunnen doen is ons eigen leven te leiden in de hoop, dat wij tot voorbeeld van anderen kunnen dienen... bescheidenheid dus.
Parzival Op zoek naar de Graal
Excalibur
Sir Bevidere werpt het zwaard Excalibur in het water
Klik op afbeelding om verder te gaan.