Europa

Over Europa bestaan vele misverstanden. Zo zijn er velen die menen dat Europa een machtsblok moet worden: 1 grondwet en dan bv een president. Dat is gemakkelijk. Het merkwaardige is dat Nederland na het referendum dat toch met overweldigende meerderheid heeft aangegeven dat we tegen een Europese grondwet zijn, probeert toch tot een soort verdrag te komen waarbij wij ons aansluiten bij de landen die graag hun eigen verantwoordelijkheid afstaan. Dit is misleidend te noemen en bovendien onnodig. Met of zonder grondwet Europa bestaat allang en er gaat helemaal niets verloren als er geen grondwet komt. Een ding gaat er wel verloren de mogelijkheid dat Europa een machtsblok kan worden en dat is alleen maar een voordeel te noemen.
Tony Blair zei al: je zou toch eerst een politieke eenheid moeten zijn alvorens je een economische eenheid gaat vormen. Wij hebben de zaken gewoon omgedraaid eerst een economische eenheid door de invoering van de Euro en nu dan als onvermijdelijk een politieke eenheid door de invoering van een grondwet. Erg slim bedacht maar het gaat niet door en als het wel doorgaat levert dat alleen maar problemen op en dan is het zogenaamde voordeel al snel een nadeel geworden.
Er zitten historisch gezien ook veel nadelen aan de vorming van Europa als een machtsblok denken we bv aan Duitsland en Frankrijk twee landen die in het verleden de wereld diverse malen hebben willen veroveren. Zien deze landen, in de vorming van 1 Europa , niet een kans om weer de macht te grijpen? Maar dan zonder oorlog en democratisch verhuld?
Ook Spanje valt niet te onderschatten het is nog niet zo lang geleden dat Alva in ons land huis hield. Ook vanuit Italie hebben we middels Caesar al bezoek gehad.
Dus al die mensen die beweren dat het geen kwaad kan kennen de Canon van ons land nog niet en onderschatten het ingebouwde machtsstreven dat iedere staat, ieder mens in zich draagt.
En kan er uberhaupt sprake zijn van 1 Europa zonder Engeland? Dat lijkt me toch ondenkbaar.
Laten we het proces de tijd geven en doorgaan Europa te verstevigen door onderling verdragen te sluiten. Dit is de beste garantie voor landen om hun eigen identiteit overeind te houden en toch een rol te spelen in een groter geheel. We moeten deze ontwikkeling hoe moeilijk ook niet opofferen aan gemakzucht en baantjesjagers.
Daarnaast zou ieder land moeite moeten doen de Verenigde Naties, een nog groter en overkoepelender geheel, te versterken om zo meer veiligheid en welvaart voor iedereen te garanderen. Er is nog een lange weg te gaan.

Jan Sterenborg