Het elektronisch patiëntendossier
De regering
De politiek
De zorgverzekeraars
De artsen
De patiënten

Oftewel de ICT en de goochelkunsten

Tot mijn grote verbijstering zag ik bij Mijn VGZ de volgende afrekeningen 

Twee rekeningen van 22,89 die ik nooit ontvangen heb en waarvan ik niet wist wat ze te betekenen hadden.
Belde de VGZ en een vriendelijke mevrouw vertelde mij dat het mijn bijdrage was aan het elektronische patiëntendossier(EPD). Maar dat wil ik helemaal niet daar heb ik zelfs voor getekend, enige jaren terug. Net zoals we de EU ingerommeld zijn, nu ook in het EPD?
Meneer dat mag de huisarts c.q. de huisartsenpraktijk per kwartaal in rekening brengen voor het aanleggen van het EPD.
Daar moet je het als patiënt dan mee doen?
Moet ik dan de conclusie trekken dat de huisartsen worden gechanteerd met het EPD omdat ze anders geen patiëntvergoeding krijgen? Wordt de patiënt dan gedwongen te betalen voor iets dat hij/zij niet eens wil? Zijn dit de nieuwe praktijken in de gezondheidszorg?
Nu vind ik het niet erg dat mijn huisarts vanwege zijn inkomstenstroom een EPD op mijn naam aanlegt, daarmee heeft hij aan zijn verplichtingen voldaan, maar… Maar hij moet niet proberen er maar 1 medisch gegeven in te zetten want dan stap ik naar de strafrechter:
1. Wegens het overtreden van de wet bescherming persoonsgegevens WBP, die overduidelijk is over het gebruik van een dossier.
2. Wegens het breken van het ambtsgeheim. Alles wat wij bespreken ligt tussen de arts en mij als patiënt en nergens anders.
Toch typisch dat noch de zorgverzekeraar i.c. de VGZ noch de huisarts mij informeert over deze m.i. dubieuze acties.
Dan het inzagerecht.
Het inzagerecht lijkt niet goed geregeld door de politiek. Als patiënt zal ik wel inzage krijgen in mijn gegevens (en in mijn geval niet-gegevens), maar wie zegt mij dat er niet stiekem achter mijn rug om toch medische gegevens over mij verzameld worden? Wie kan dat controleren, net zoals een accountant de boeken controleert?
Is het niet de taak van de politiek om hier duidelijke regelgeving over vast te stellen?
Met ICT is het namelijk heel gemakkelijk een dubbele zo niet een driedubbele of multi-dossier boekhouding bij te houden: één voor de arts, één voor de patiënt en één voor de zorgverzekeraar zelf, met voor alle drie een verschillende inhoud. Geen haan die ernaar kraait?
ICT en het EPD is niet veilig in dubbel opzicht:
1 hackers krijgen in no-time toegang tot de gegevens
2 de dubbele en meervoudige dossiers die aangelegd kunnen worden en waar geen controle op is.
Ook de artsen weten dit, de politici weten dit en de regering weet dit en de zorgverzekeraars weten dit en niemand neemt het op voor de patiënt!
Werkelijk en dat noemt zich een beschaafd land?