Dascha Graafsma

Tussen sjoemelpolitiek, ondeskundigheid en sociaal drama

Dascha komt om door een ongeluk met een trein na een avondje stappen. Politie en justitie maken er zelfmoord van. Het gezin Graafsma werpt deze ongefundeerde diagnose van zich af.

In het programma Pauw van 15 december jl. Treffen we de vader van Dascha, de broer van Dascha aan naast Jeroen Pauw zelf en journalist Peter de Vries die samen met het gezin Graafsma onderhandelt met de politie over het voorval.

Eerste indruk
Als Dascha een tiende in zich heeft gehad van wat haar vader en broer als mens laten zien dan kan er onmogelijk sprake zijn van zelfmoord.


Enige omstandigheden:
- in de afgelopen weken kwam het volgende een aantal malen in het nieuws voorbij: de NS wil in geval van een botsing met een persoon sneller de dienstregeling kunnen oppakken. De NS vindt onnodig oponthoud, vooral als het overduidelijk is dat het om zelfdoding gaat, niet gewenst.
-als de diagnose zelfdoding is gesteld (de vraag hierbij is door wie wordt deze diagnose gesteld?) wordt het dossier aan de kant van de politie gesloten en is verder onderzoek niet meer nodig. Een motief hierbij kan zijn kostenbesparend werken.
-de vraag: wat is zelfdoding, wordt in het programma Pauw niet gesteld en ook niet beantwoord. 
-Peter de Vries treedt op als een soort mediator tussen gezin en de politie. De vraag bij Peter de Vries als deskundige is: in hoeverre is deze Peter de Vries onafhankelijk? En moeten de burgers in de toekomst bij dergelijke voorvallen altijd een Peter de Vries inschakelen?

Zelfdoding
Als we naar het begrip zelfdoding kijken dan zijn er twee extreme vormen:
1.        De geplande en voorbereidde zelfmoord
2.        En de spontane zelfmoord als impuls
Kenmerkend voor beide is een duidelijke gerichtheid.
In het eerste geval is er meestal ook sprake van een afscheidsbrief in het tweede geval zijn de omstandigheden bepalend. Een voorbeeld van de tweede vorm is de Valkenburgse zedenzaak. Het OM bedreigt de mogelijke daders met het openbaar maken van hun namen gevolg twee verdachten plegen zelfmoord.

Is er in het ongeluk van Dascha sprake van gerichtheid?


De avond zelf
Dascha gaat met een aantal vriendinnen een avondje uit in een café.
Op een gegeven moment is er iets tussen Dascha en een van de vriendinnen en Dascha verlaat het café. Zij vergeet haar jas en drie en een half uur later wordt ze geschept door een trein.


Uit de reconstructie blijkt dat er drugs en alcohol in het bloed van Dascha zijn aangetroffen. En dat zij drie en half uur heeft rond gezworven eerst richting haar ouderlijk huis en dan er weer vanaf om op de spoorrails te eindigen.


Als we alleen al naar deze gegevens kijken is er mi geen sprake van zelfdoding want Dascha heeft drie en een half uur rondgezworven. Er is hier geen sprake van gerichtheid.


Wat is er dan wel gebeurd?
Dat is wat we zouden willen weten, maar om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we meer gegevens nodig, dus onderzoek door de politie. Maar dat ligt al plat want het is zelfdoding dus geen onderzoek meer.
Het volgende scenario komt mij als meer waarschijnlijk naar boven.
Dascha en zeer levenslustig meisje gaat met een aantal vriendinnen naar een kroeg. Als levenslustig meisje heeft Dascha geen enkele behoefte aan drugs misschien wel een glaasje voor de gezelligheid.
De vriendinnen vinden dat Dascha ook eens kennis moet maken met de pillen dat hoort tegenwoordig zo. En een van de vriendinnen laat een pilletje in het glas van Dascha vallen. Dascha niet bewust van het gevaar drinkt het glas leeg. Niet veel later merkt Dascha dat er iets vreemds aan de hand is, haar hersenen functioneren niet meer normaal en ze spreekt een vriendin er op aan die stellig alles ontkent.
Dascha voelt zich steeds beroerder worden en wil naar een veilige plek, naar huis! Men zegt dat ze naar buiten gaat om naar het toilet te gaan. Niemand vindt deze opmerking vreemd: is er binnen geen toilet?
En dan ontwikkelt zich een sociaal drama.
Vroeger hadden wij het motto: samen uit, samen thuis maar dat geldt in deze barre tijden blijkbaar niet meer?
Als iemand naar een toilet gaat verwacht je die persoon binnen 10 minuten terug en als het langer duurt ga je op onderzoek uit. Zelfs na een half uur doen de zogenaamde vriendinnen niets.
Inmiddels zwerft Dascha zonder jas over straat en probeert de weg naar huis te vinden maar de pil doet zijn werk en zij raakt volledig de weg kwijt. Uiteindelijk belandt ze, zonder het te weten op de spoorbaan en wordt gegrepen door een trein.

In dit scenario is er op zijn minst sprake van dood door schuld.
Maar er zijn andere scenario's denkbaar.

Wat we hier zien is op de eerste plaats een sociaal drama: mensen die niet voor elkaar zorgen, mensen die elkaar niet beschermen.
En verder is dit een politiek gesjoemel: de treinen moeten rijden en daarom moeten we sneller de diagnose zelfmoord dan is de zaak sneller aan de kant.
Van zorgvuldigheid en gerechtigheid is in dit laatste geval geen sprake meer. Bovendien is deze benadering niet nodig: je kunt de diagnose ook uitstellen en de trein verder laten rijden.

In het geval van de diagnose zelfmoord door politie en justitie moet op zijn minst een rechter de gegevens bevestigen. Ik vind zelfs dat politie en justitie niet zelf deze diagnose mogen stellen.

De rol van Peter de Vries in dit soort zaken is dubieus te noemen: in hoeverre is hij onafhankelijk? Ik vrees dat als we de vraag stellen door wie wordt hij betaald er van die onafhankelijkheid weinig overblijft. Bovendien is hij niet deskundig, hij is wel een journalist met veel ervaring maar deskundig? Hij maakt in het programma Pauw niet duidelijk wat hij zelf onder zelfdoding verstaat en hij herhaalt de niet onderbouwde mantra van de politie.
 


Een ander ongeval op het spoor dat als zelfdoding werd aangeduid
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23666468/___Dood_Talitha_geen_zelfdoding___.html
Uit de Telegraaf
Een heel merkwaardig bericht uit de Telegraaf van 17 december 2015.
De pathaloog anatoom zegt dat er sprake kan zijn van drogeren en de politie spreekt dit tegen.

Welke argumenten heeft de politie om het tegen te spreken? En wie is dan die politie? Wie is hier de deskundige?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24891969/__Vader_Dascha_schrijft_afscheidslied__.html
De vader van Dascha heeft een reportage gemaakt op Youtube over de dood van zijn dochter: klik hier.